¨

Ældrerådet kritiserer journalrod i hjemmesygeplejen

Ifølge formand for Odsherred Kommunes ældreråd er det alvorligt, at der er rod i journalerne i hjemmesygeplejen i Odsherred. Foto: Ida Valsted - TV ØST

Hjemmesygeplejen i Odsherred har fået påbud af Styrelsen for Patientsikkerhed for at have rod i journalerne. Det møder nu kritik fra Ældrerådet.

Et it-system volder fortsat problemer for sygeplejerskerne i hjemmesygeplejen i Odsherred. Derfor har de nu fået et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed på grund af mangelfulde journaler.

- Jeg synes, det er meget alvorligt, lyder det fra Inger Zander Andersen, formand for Odsherred Kommunes ældreråd.

I december 2017 blev et nyt it-system Cura, taget i brug i hjemmesygeplejen. Allerede dengang råbte hjemmesygeplejerskerne vagt i gevær, fordi de oplevede fejlmedicinering og ukorrekte kørelister. En sygeplejerske kunne f.eks. berette om, at de kørte ud til borgere, der havde været døde i to år.

Nu et år senere er den gal igen. I november 2018 udstedte Styrelsen for Patientsikkerhed et påbud. Det skete på baggrund af et tilsynsbesøg i april 2018, som blev aflagt, fordi Styrelsen havde modtaget en bekymringshenvendelse vedrørende forhold i hjemmesygeplejen i Odsherred Kommune.

Der skal virkelig være styr på de her ting med journal og medicinhåndtering

Inger Zander Andersen, formand for Odsherred Kommunes ældreråd

- Det synes jeg er meget beklageligt. Der skal virkelig være styr på de her ting med journal og medicinhåndtering, siger formand Inger Zander Andersen.

Påbud er givet på grund af mangelfuld journalføring

I rapporten fra Styrelsen for Patientsikkerhed står der, at påbuddet blandt andet er givet for ”at sikre tilstrækkelig journalføring i overensstemmelse med lovgivningen”.

- Hvis jeg læser lidt imellem linjerne, er det noget med, at nogen har været i dialyse, men det er ikke noteret, hvornår man skal igen. Og en dialysebehandling er meget vigtig. Når der er én brist, så er der jo også flere. Så der skal strammes op, siger Inger Zander Andersen fra Ældrerådet.

Styrelsen har under deres besøg i april 2018 foretaget en række stikprøver af journaler. Her står blandt andet: ”Der forelå ikke samlede oversigter over patienternes sygdomme og handicaps og heller ikke beskrivelser af aftaler med de behandlingsansvarlige læger. Det fremgik eksempelvis ikke, hvilke aftaler der var om diabetesbehandling, sår og dialyse, og hvem der havde behandlingsansvaret.”

- Det er meget vigtigt, at man får skrevet tingene ned, som de er. Har man været til læge eller på hospitalet, er det vigtigt, at det bliver skrevet i journalen, hvad der er foregået, og hvad der skal foregå fremover. Og at man ligeledes får sat sin signatur på, så man kan stå til ansvar for det, der står skrevet, siger Inger Zander Andersen.

Personalet blev ikke uddannet tilstrækkeligt

Ifølge afdelingslederen i hjemmesygeplejen skyldes problemer, at personalet ikke er blevet uddannet tilstrækkeligt til at kunne håndtere det nye it-system.

Jeg synes, det er for dårligt, der ikke er blevet fuldt ordentligt op på det. Men der kan man se, hvad der sker, når ledelsesstillingerne ikke er på plads

Inger Zander Andersen, formand for Odsherred Kommunes ældreråd

Det mener, formanden for Ældrerådet, allerede man skulle have taget hånd om sidste år, da sygeplejerskerne råbte op, at de var bekymret for patienternes sikkerhed.

- Jeg synes, det er for dårligt, der ikke er blevet fuldt ordentligt op på det. Men der kan man se, hvad der sker, når ledelsesstillingerne ikke er på plads. For jeg tror, det er der, den ligger. Cura er ligesom blevet trukket ned over hovederne på folk. Den skulle bare starte, og det skulle i gang med det samme. Men man skal have en ordentlig undervisning, så det hele kommer til at fungere. Vi er jo ikke alle sammen lige gode og lige hurtige til at lære et nyt system, siger den lokale formand for Ældrerådet.

- Spørgsmålet er, om beboeren selv er klar over det?

Lederen af hjemmesygeplejen er på nuværende tidspunkt ikke bekendt med situationer, hvor patienterne har været i fare.

- Det er ikke vores oplevelse, at patienternes sikkerhed har været i fare. Det er det ikke. Der er forskel på, at det er mulighed for det og at patienterne er i fare, siger afdelingsleder Susanne Andersen.

Formanden for Ældrerådet i Odsherred er heller ikke umiddelbart bekendt med situationer, hvor den mangelfulde journalføring er gået ud over patienternes sikkerhed.

- Men spørgsmålet er, om vi hører det? Er beboeren selv klar over, at det er foregået? Det kunne jo have været én selv.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App