83-årig fik blodforgiftning på plejehjem - nu giver styrelse døtre medhold i klage

Gurli Sonja Hansen fik blodforgiftning på plejecenter, uden der blev reageret tilstrækkeligt. Nu rejser styrelse en række kritikpunkter.

Søstrene Susanne Jensen og Inge Halldén er lettede.

Styrelsen for Patientklager har nemlig givet dem medhold i deres klage over plejecentret Solvognen i Højby, hvor deres mor, Gurli Sonja Hansen, boede og ikke modtog en sundhedsfaglig forsvarlig behandling af sine gentagne blærebetændelser, der – skulle det vise sig - udviklede sig til blodforgiftning.

- For det første er jeg megaglad for, at vi har fået ret i vores kritik af plejen af vores mor, men samtidigt har det jo også været en følelsesmæssig rutsjetur, fortæller Susanne Jensen.

- Jeg synes, det er skræmmende. Vi har jo stillet spørgsmål på spørgsmål til plejepersonalet, og vi synes, der har været en del arrogance og afstandtagen, fordi vi måske har været lidt irriterende, men det har jo været berettiget, viser det sig, supplerer Inge Halldén.

quote Da jeg ser pottestolen, er den fyldt med rent blod

Susanne Jensen, datter

Gurli Sonja Hansen led af urinvejsinfektion, og hun havde blødt i mere end en måned, da familien fandt hende med blodforgiftning på plejecentret. Familien mener ikke, de havde fået besked om, hvor alvorligt det stod til.

Reagerede ikke på blod i urin

I februar kunne TV2 ØST for første gang fortælle om Gurli Sonja Hansens forløb og hendes døtres kritik af plejecentret i Odsherred Kommune.

Forløbet startede den 29. august sidste år, da Susanne Jensen fandt sin mor i sengen på Plejecentret Solvognen i Højby i Odsherred Kommune. Gurli Sonja Hansen var konfus, feberramt og kunne ikke genkende sin datter, som hun ellers plejede at kunne.

Hun bad plejepersonalet om hjælp, og da de fik hendes 83-årige mor op på en pottestol, var det et chokerende syn, der mødte hende:

- Da jeg ser pottestolen, er den fyldt med rent blod. Personalet konstaterer urinvejsinfektion, fortalte Susanne Jensen til TV2 ØST i februar.

Susanne Jensen fik sammen med sine søskende indlagt deres mor på Holbæk Sygehus, hvor hun fik konstateret blodforgiftning forårsaget af urinvejsinfektionen.

Hvad familien først senere fandt ud af var, at plejecentret i mere end en måned op til indlæggelsen havde været klar over, at der var blod i Gurli Sonja Hansens urin.

- Vi fik hele tiden at vide, at der var fuldt kompetent personale til at passe vores mor, hvor vi jo stod og sagde, at det mente vi ikke, der var, siger Susanne Jensen i dag.

På plejecentret Solvognen fandt familien et skema over, hvor ofte - nu afdøde - Gurli Sonja Hansen fik skiftet sin ble. Ifølge skemaet gik der flere gange op mod 12 timer og en enkelt gang op til 29 timer.

Efterfølgende har plejecenterledelsen i kommunen forklaret, at der har været fejl i skemaet.

16 kritikpunkter

I Styrelsen for Patientklagers nye afgørelse er der i alt 16 kritikpunkter af plejecentret. De indbefatter blandt andet, at der ikke blev reageret forsvarligt på, at Gurli Sonja Hansen i august havde blod i urinen på daglig basis, og der var ikke nok vedholdende kontakt til lægen.

Styrelsen for Patientklager har givet familien medhold i deres klage over plejecentret Solvognens behandling af deres mor. I alt har de rejst 16 kritikpunkter.
Styrelsen for Patientklager har givet familien medhold i deres klage over plejecentret Solvognens behandling af deres mor. I alt har de rejst 16 kritikpunkter. Foto: Martin Stilling - TV2 ØST

Ligeledes kritiserer styrelsen, at på trods af tiltagende mavesmerter, blodig urin og forværring i bleområdet, målte plejepersonalet ikke vitale værdier som blodtryk, puls eller temperatur for at undersøge, hvor syg Gurli Sonja Hansen egentlig var. Hun var heller ikke blevet smertedækket ordentligt på trods af næsten daglige notater, der beskrev, at hun var grædende af smerte.

- Det er jo en fuldstændigt tragisk historie og et oprørende eksempel på, hvor galt det kan gå, når et plejehjem ikke lever op til sine forpligtelser, siger Michael Teit Nielsen, der er vicedirektør i Ældre Sagen, om den kritik, som styrelsen retter mod plejecentrets behandling af Gurli Sonja Hansen.

Ifølge ham er der ikke tale om en enlig svale.

- Jeg ville ønske, jeg kunne sige, det var sjældent, men det kan jeg desværre ikke. Vi hører mange eksempler i Ældre Sagen – især fra pårørende, som de to døtre, der er involveret i den her sag, fortæller han.

Susanne Jensen og Inge Halldén er glade for, at de har haft mulighed for at tage kampen op, selvom det har kostet mange timer og kræfter.

- Vi har gennemgået min mors journal flere gange og har været heldige at have en fuldmagt, så vi kunne gøre det. De pårørende, der ikke har den mulighed, har ikke en jordisk chance, siger Inge Halldén.

Styrelsen for Patientklagers 16 kritikpunkter:

Kommune beklager

I Odsherred Kommune beklager centerchef for Omsorg og Sundhed, Rikke Kragh Iversen, forløbet.

- Det er et kritisabelt forløb, og det er jo også det, styrelsen fortæller os. At her er nogle ting, som vi ikke har gjort godt nok, og det tager vi ganske alvorligt. Det beklager jeg også over for de pårørende og har beklaget det før, lyder det.

Centerlederen forsikrer også, at der vil ske forbedringer på plejecenteret.

- Det er et meget omfattende arbejde, der er sat i gang her, og det forventer vi selvfølgelig har en effekt, og allerede på nuværende tidspunkt har det også fået personalemæssige konsekvenser, siger hun, men ønsker ikke at uddybe, hvad det konkret betyder.

Gurli Sonja Hansen døde lidt mere end tre uger efter sin indlæggelse. Hun døde af dysfagi, som ikke umiddelbart kan relateres til urinvejsinfektionen og blodforgiftningen.

Søstrene og resten af familien går ikke efter en erstatning for forløbet.

- Vores mål har været at afprøve det og se, om vi havde ret eller ej. Kan det komme nogle andre til gode? Det håber vi, det er vores mål, at nogle andre får hjælp, forklarer Inge Halldén.

Afgørelsen kan få betydning for plejecentret Solvognen, når Styrelsen for Patientsikkerhed laver deres tilsynsbesøg på plejecentret.