¨

40 års ventetid på kloakering: Det er fuldstændigt håbløst

00:26

Gitte Hededam (S), Næstformand i Miljø- og klimaudvalget er ikke tilfreds med at skulle vente i 40 år på at kloakere sommerhusområder.

Vandsektorloven begrænser Odsherred Kommunes drøm om at kloakere. Som tillægget til spildevandsplanen er i dag, kommer arbejdet til at tage 40 år.

Odsherred Kommune har i alt 21.000 sommerhuse, der ikke er kloakerede. Derfor bruger ejerne sommerhusenes egne septiktanke til spildevandet. Men når opvaskemaskinen, vaskemaskinen og kemikalierne fra sæben flytter med i sommerhusene, lægger det pres på tankene og dermed miljøet.

- Vi ønsker at få kloakeret hele Odsherred. Det er noget, vi startede med for ti år siden, og vi er enige om det i byrådet, siger Gitte Hededam (S), der er næstformand i kommunens miljø- og klimaudvalg. 

- Vi er nødt til at få lovgivning, der gør tingene mere fleksible

Gitte Hededam (S), næstformand, miljø- og klimaudvalget, Odsherred Kommune

Selvom arbejdet er i gang allerede i dag, kommer kloakeringen af de i alt 24.000 sommerhuse til at vare 40 år. 

​Efterlyser bedre vilkår

Det er vandsektorloven og herunder den såkaldte indtægtsramme, der bestemmer, hvor mange penge Odsherred Kommune kan bruge på kloakeringsprojektet.

Indtægtsrammen er fastsat af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og bestemmer, hvor højt kommunerne kan sætte taksterne på spildevand og dermed, hvor mange penge kommunen kan kræve ind af borgerne. Da forsyningsselskaberne har monopol på spildevand, har Staten derfor sat en maksgrænse på taksterne.

I dag bruger kommunen 25 millioner kroner på at kloakere cirka 400 sommerhuse om året. Det er ifølge næstformanden i miljø- og klimaudvalget ikke hurtigt nok. 

Læs også Afføring i grøften: Spildevandsanlæg i Odsherred kan ikke længere følge med

- Hvis vi vil rent miljø, så er vi også nødt til at få nogle vilkår, og vi er nødt til at få lovgivning, der gør tingene mere fleksible. Der skal forskellige ting til forskellige områder, siger Gitte Hededam (S) til TV ØST.

Kloakkerne skal afhjælpe de små tanke, så kemikalier og bakterier fra spildevandet ikke ødelægger grundvandet.

- Det er fuldstændigt håbløst med en spildevandsplan på 40 år. Jeg synes, regeringen skal fjerne begrænsningerne på de her ting, siger Gitte Hededam (S).

​Natur og miljø er i fare

Direktøren i Odsherred Forsyning står i spidsen for kloakeringsarbejdet:

- På den lange bane kan det give store problemer, hvis ikke vi gør noget nu, siger Ghita Hansen til TV ØST. 

Der er stor forskel på, hvilke områder, der er mest udsat. 

- Det er især Sejerø Bugt, hvor det er allervigtigst, at vi får kloakeret først. Det er fordi, at vi her er tæt på grundvandets niveau, fortæller Githa Hansen, direktør i Odsherred Forsyning. 

Sommerhusejerne skal selv betale 37.000 kroner i afgift for tilslutning til kloakken. 

Rettelse

Det fremgik tidligere i artiklen, at det var anlægsloftet, der satte en grænse for, hvad kommunerne kan bruge af penge på kloakering. Det er dog indtægtsrammerne i Vandsektorloven, der bestemmer taksterne for, hvad kommunerne kan indkræve til projekter som for eksempel kloakering. Indtægtsrammerne sættes af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, da forsyningsselskaberne har monopol på spildevandsområdet.

 

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App