¨

Femern tømmer stor sø for vand - arkæologer kan finde guldgrube på bunden

Arkivfoto. Foto: TV ØST

Tømningen af Strandholm Sø. Foto: TV ØST

1 af 2

Femern A/S arbejder med at tømme Strandholm Sø ved Rødbyhavn, fordi søen ligger i vejen for den kommende Femern-forbindelse.

Inden længe er Strandholm Sø øst for Rødbyhavn væk.

Den otte hektar store sø på cirka 70.000 kubikmeter vand ligger nemlig lige der, hvor bilerne i fremtiden skal køre ned i verdens længste sænketunnel.

Det kan være en guldgrube

Bjørnar Måge, museumsinspektør ved Museum Lolland-Falster

Arbejdet med at tømme søen for vand begyndte den 15. januar i år, hvor der hver time pumpes cirka 250 kubikmeter vand væk. Trods mindre tekniske problemer skrider arbejdet planmæssigt frem, og den store sø vil snart være tømt for overfladevand.

- Det vil cirka tage 14 dage at tømme søen, afhængig af vejrforholdene. Der var lidt tekniske problemer med pumpeanlægget i opstartsfasen, fordi en storm flyttede på udløbsledningen, men nu er vi godt i gang igen, og pumperne kører for fuldt tryk, siger Villads Engstrøm, projektkoordinator i Femern A/S. 

Artiklen fortsætter under billedet.

Tømningen af Strandholm Sø. Foto: TV ØST

- Der har altid været lidt usikkerhed om, hvor lang tid det vil tage at tømme søen. Hvis det regner meget, vil vandet, der lander på de omkringliggende marker, sive ned til søen og dermed øge vandmængden, der skal fjernes, tilføjer han.

Artiklen fortsætter under billederne.

Arbjedet er i fuld gang ved Strandholm Sø Foto: Jesper Hald - TV ØST

  Foto: Jesper Hald - TV ØST

Selve søen flyttes to kilometer væk, så etableringen af den 18 kilometer lange tunnel mellem Lolland og Femern, der bliver verdens længste sænketunnel for både biler og tog, kan rykke et skridt nærmere.

Dræner søbunden til glæde for arkæologerne

Når søen er tømt for søvand, tager nedgravede vakuumdræn langs søbredden over. Vakuumdrænene skal sænke grundvandet i området og dræne søbunden, så den er tør nok til, at arkæologerne kan rykke ind på området.

Artiklen fortsætter under indslaget.

02:37

Et på flere måder historiske arbejde begyndte den 15. januar ved Rødbyhavn, da Femern A/S gik i gang med at tømme Strandholm Sø for vand. Foto: Jesper Hald - TV ØST

Luk video

- Arkæologerne går først i gang med gravearbejdet, når søbunden er tilstrækkelig drænet og tør. Derfor kan der gå en til to måneder, efter at søen er tømt for vand, før at arkæologerne rykker ind i området, siger Villads Engstrøm.     

Ifølge Femern A/S kan arkæologerne fra Museum Lolland-Falster, der siden 2013 har stået for udgravningerne i området ved Rødbyhavn, forvente at begyndes deres arbejde senest i starten af maj 2019, og arkæologerne ser et stort potentiale i Strandholm Sø.

- Søen er interessant for os, fordi den er menneskeskabt, og man fjernede kun sandet. Det vil sige, at alle de bevarede fundlag stadigvæk er til stedet. Derfor kan vi finde bevarede stenalder lokaliteter, siger Bjørnar Måge, museumsinspektør ved Museum Lolland-Falster.

Drømmer om unikke fund

Strandholm Sø blev kunstigt anlagt i forbindelse med udvinding af materialer til opførelsen af kystdiget i 1872, hvor især Lolland blev ramt af den historiske stormflod.

Det her er en dark horse, fordi vi har ikke forundersøgt søen

Bjørnar Måge, museumsinspektør ved Museum Lolland-Falster

Falster og dele af Sydsjælland blev også ramt af stormfloden, og cirka 80 personer omkom i oversvømmelserne, mens flere end 500 skibe strandede på de lokale kyster. Søen blev senere udvidet i 1940, da der blev udgravet yderligere sand til byggeri.

- Selve typografien i området er meget identisk med de arealer, vi allerede har undersøgt i den tidligere inddæmmede fjord. Det vil sige, at potentialet er stort for rige fund, siger Bjørnar Måge og uddyber:

- Vi kan finde aktiviteter knyttet til havn og fjord. Det kan være fiskeri eller deponeringer, som vi har fundet i de andre områder ved Rødbyhavn. Det kan være stammebåde eller alt muligt andet. Potentialet er ekstra stort, fordi bevaringsforholdene i det område er så unikke for organisk materiale. Så det er ikke kun flint og andet mineralt materiale, der er blevet bevaret, men materiale som træ og knogler. Det vil sige, at de genstande, som enten blev smidt eller deponeret for 5.000 til 7.000 år siden, stadig ligger velbevaret, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet.

Femern-tunnelen rummer en tosporet motorvej i hver retning og to elektrificerede jernbanespor. Foto: Femern A/S

De mulige fund kan derfor ifølge Bjørnar Måge give et unikt indblik i den materielle kultur med blandt håndværksredskaber og beboelse ved, at man har hele den materielle kultur samlet ét sted.

- Der er ingen tvivl om, at en stor del af materielle kultur for den periode har bestået af organisk materiale. På store udgravninger uden gode bevaringsforhold ser vi normalt, at alt er forsvundet. Derfor kan de fund være med til at supplere vores viden omkring, hvad vi finder på andre lokaliteter. Fordi vi her kan finde hele elementer i stedet for mindre dele, siger Bjørnar Måge.

FEMERN-TUNNELEN

 • Femern-tunnelen rummer en tosporet motorvej i hver retning og to elektrificerede jernbanespor.
   
 • Tunnelen består af 79 enkeltelementer på hver 217 meter og 10 specialelementer med en kælderetage til brug for udstyr til tunnelens drift- og vedligeholdelse.
   
 • Et tunnelelement vejer 73.000 tons. Det svarer til 14.000 elefanter.
   
 • Den mængde stål, der bruges i tunnelen, svarer til cirka 50 Eiffeltårne. 
   
 • Op til 3.000 mennesker vil være direkte beskæftiget med at bygge Femern-tunnelen.
   
 • Det tager cirka 8,5 år at bygge Femern-forbindelsen
   
 • Det vil tage ti minutter at køre fra Danmark til Tyskland i bil og syv minutter i tog.
   
 • Bilisterne kan køre 110 km/t i tunnelen. Elektriske tog kan køre gennem tunnelen med 200 km/t.
   
 • Anlægsbudgettet for Femern-forbindelsen er på 52,6 milliarder kroner i 2015-priser i anlægsloven.
   
 • Femern-forbindelsen er brugerfinansieret. Indtægterne fra Femern-forbindelsen går til at tilbagebetale de lån, der har finansieret byggeriet. Det er samme model, der har finansieret Storebælt- og Øresundsforbindelsen.

 

Kilde: Femern A/S.

Se mere

- Jeg er meget spændt, fortsætter han, fordi vi ikke har været ude at lave forundersøgelser på stedet, fordi der ligger jo en sø. Ud for typografien kan vi se, at området har et stort potentiale. Men vi ved reelt set ikke, om der er noget, så det kan være en nitte, eller det kan være en guldgrube.

Flere arbejdspladser kan være på vej

De kommende arkæologiske undersøgelser ved den lollandske sø kan derfor vise sig at være en stor joker for Museum Lolland-Falster.

Vi kan risikere at rende ind i et helt unikt spændende objekt, og det kræver lige pludselig, at vi skal ansætte flere

Bjørnar Måge, museumsinspektør ved Museum Lolland-Falster

- Det her er en dark horse, fordi vi har ikke forundersøgt søen, så vi kan risikere at rende ind i et helt unikt spændende objekt, og det kræver lige pludselig, at vi skal ansætte flere. Vi har jo en tidsramme for vores projekt, der ligger ved udgangen af 2019, og hvis vi finder noget unikt, så skal have et større projekt op at stå og gennemført inden for vores tidsramme, siger Bjørnar Måge.

Artiklen fortsætter under billedet.

Rødby Anlægsbudgettet for Femern-forbindelsen er på 52,6 milliarder kroner i 2015-priser i anlægsloven. Foto: Femern A/S

Lige nu arbejder Femern A/S på en opdateret plan for selve byggeriet af Femern-tunnelen, der forventes at blive fremlagt i løbet af foråret, oplyser pressechef Jens Villemoes i Femern A/S.

I december udstedte de tyske myndigheder i Slesvig-Holsten en over 1.000 sider lang miljøgodkendelse af projektet, som Femern A/S lige nu er ved at granske sammen med entreprenørerne, der skal bygge tunnelen.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App