Femern og ny Ringsted-Rødby-jernbane får EU-støtte

Danske transportprojekter får 790 mio. kroner i EU-støtte. Nogle af penge går til Femern Bælt-forbindelsen og til en hurtig forbindelse fra Ringsted til Rødby.

Tema: Femern-forbindelsen
uniE095 Mere om tema
Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

EU-medlemslandene har godkendt Europa-Kommissionens forslag til hvilke europæiske transportprojekter, der får tildelt EU-støtte.

Beslutningen betyder bl.a., at der tildeles yderligere ca. 87 mio. kroner til Femern Bælt-forbindelsen. Det gør, at den samlede EU-støtte til projektet nu udgør 1.527 mio. kr. frem til  2015.

Femern Bælt-forbindelsen har dermed opnået den højest mulige støttesats til de forberedende anlægsarbejder, ligesom projektet i forvejen er tildelt den højest mulige støttesats til projekteringsfasen.

Men størstedelen af EU-pengene går til jernbaneprojekter - bl.a. her i regionen.

  • Projekteringsfasen for den nye bane København-Ringsted
  • Projekteringsfasen for Femern Bælt jernbane-landanlæg (Ringsted-Rødby)
  • Anlægsfasen for dobbeltsporet Vamdrup-Vojens
  • Elektrificering af strækningen Esbjerg-Lunderskov samt anlæg af godsspor til Esbjerg Havn
  • Første del af udrulningen af det nye signalsystem til jernbanen på strækningen Langå-Frederikshavn.

- Det er meget glædeligt, at Europa-Kommissionen har valgt at prioritere så mange danske projekter i denne ansøgningsrunde, udtaler transportminister, Henrik Dam Kristensen i en pressemeddelelse.

- Det er meget positivt, at så mange af Banedanmarks jernbaneprojekter tildeles meget store beløb i EU-støtte. Projekterne er både i det østlige og vestlige Danmark med til at binde Skandinavien bedre sammen med resten af Europa, og det gør jernbanen mere attraktiv for både gods- og passagertransporten. Endelig bidrager projekterne til en grøn omstilling af transporten, siger han..