¨

Femern og ny Ringsted-Rødby-jernbane får EU-støtte

Foto: TV ØST

Danske transportprojekter får 790 mio. kroner i EU-støtte. Nogle af penge går til Femern Bælt-forbindelsen og til en hurtig forbindelse fra Ringsted til Rødby.

EU-medlemslandene har godkendt Europa-Kommissionens forslag til hvilke europæiske transportprojekter, der får tildelt EU-støtte.

Beslutningen betyder bl.a., at der tildeles yderligere ca. 87 mio. kroner til Femern Bælt-forbindelsen. Det gør, at den samlede EU-støtte til projektet nu udgør 1.527 mio. kr. frem til  2015.

Femern Bælt-forbindelsen har dermed opnået den højest mulige støttesats til de forberedende anlægsarbejder, ligesom projektet i forvejen er tildelt den højest mulige støttesats til projekteringsfasen.

Men størstedelen af EU-pengene går til jernbaneprojekter - bl.a. her i regionen.

  • Projekteringsfasen for den nye bane København-Ringsted
  • Projekteringsfasen for Femern Bælt jernbane-landanlæg (Ringsted-Rødby)
  • Anlægsfasen for dobbeltsporet Vamdrup-Vojens
  • Elektrificering af strækningen Esbjerg-Lunderskov samt anlæg af godsspor til Esbjerg Havn
  • Første del af udrulningen af det nye signalsystem til jernbanen på strækningen Langå-Frederikshavn.

- Det er meget glædeligt, at Europa-Kommissionen har valgt at prioritere så mange danske projekter i denne ansøgningsrunde, udtaler transportminister, Henrik Dam Kristensen i en pressemeddelelse.

- Det er meget positivt, at så mange af Banedanmarks jernbaneprojekter tildeles meget store beløb i EU-støtte. Projekterne er både i det østlige og vestlige Danmark med til at binde Skandinavien bedre sammen med resten af Europa, og det gør jernbanen mere attraktiv for både gods- og passagertransporten. Endelig bidrager projekterne til en grøn omstilling af transporten, siger han..

 

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App