Femern-forbindelse har kostet en milliard

Endnu inden det første spadestik er taget til Femern-forbindelsen, er der brugt 1,4 mia. kr. på projektet

Tema: Femern-forbindelsen
uniE095 Mere om tema
Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

 

Selv om der endnu ikke er truffet endelig beslutning om, hvorvidt der skal anlægges en bro eller en tunnel over/under Femern Bælt, så har forundersøgelserne indtil nu været en dyr affære for staten og for det danske samfund.

Ifølge en opgørelse fra transportminister Hans Christian Schmidt (V) har Danmark til dags dato brugt 833 millioner kroner på planlægning, undersøgelser, seminarer, konferencer, konsulentbistand, lønninger, publikationer, etableringsomkostninger m.v. Hertil skal lægges EU-støtten på 539 millioner kroner, hvortil danske skatteydere også bidrager.

Enhedslistens trafikordfører, Per Clausen, som har bedt om opgørelsen, kalder beløbet "overraskende stort", når der alene er tale om forundersøgelser.

Enhedslisten er det eneste af Folketingets partier, som er modstander af forbindelsen over Femern Bælt.

Partiet mener, den er overflødig. Dels fordi der ikke er mere trafik, end at denne kan klares af færgerne, dels fordi der er talrige andre steder i landet, hvor der er langt større behov for at udbygge jernbanenettet.

- Forundersøgelserne er langt fra tilendebragt. Der mangler stadig undersøgelser af det marine miljø, af besejlingsforhold, samt undersøgelser af tunnelforhold, siger Per Clausen og tilføjer:

Endelig skal der tages hensyn til, at der er en betydelig og voksende modstand i lokalsamfundene i Tyskland mod projektet, hvorfra der nu varsles retssager.

- Alt dette medvirker til at trække projektet yderligere i langdrag og betyder selvsagt et stedse tikkende taxameter, siger Per Clausen.

/ritzau/