DI rystet over tysk Femern-kritik

Erhvervsorganisationen DI forsvarer Femern-broen efter hård kritik fra tysk naturfredningsforening.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Femern-broen er en fremragende idé, som er økonomisk holdbar og ikke skader miljøet.

Erhvervsorganisationen kommer til den stik modsatte konklusion om den faste forbindlese mellem Danmark og Tyskland, end den som den tyske naturfredningsforening, NABU, lufter.         

Fakta om Femern forbindelsen

* Længde: 19 kilometer

* Pris: 41 mia. kr. Heraf skal den danske stat garantere for de 35 mia. kr., der dækker de danske landanlæg samt hele broforbindelsen.

* Aftale: Den 27. juni 2007 underskrev den danske transportminister Flemming Hansen og hans tyske kollega Wolfgang Tiefensee et "Memorandum of Understanding", som sætter rammerne for broen. Nu venter en endelig kontrakt mellem landene samt en ratificering i de nationale parlamenter.

* Finansiering: Et statsejet aktieselskab optager lån med statsgarantier, hvorefter anlægsudgifterne betales tilbage af brugerne.

* Brugerpris: Samme pris som nuværende færgeforbindelse, 420 kr. for en enkelttur. Reguleres dog i forhold til pris- og lønudviklingen.

* Antal beskæftigede: 6000-9000 personer årligt i den cirka syv til otte år lange anlægsfase.

* Samfundsøkonomisk nettogevinst: Fem mia. kr. for Danmark (samt tre mia. kr. som følge af dynamiske og strategiske effekter).

* Tilbagebetalingstid: 25 år.

* Forventet trafik ved åbning: 9200 biler og 4000 togpassagerer pr. døgn.

* Udformning: Kombineret vej og jernbane.

* Teknisk løsning: Skråtagsbro.

Kilder: Transport- og Energiministeriet samt Det regionale Femern Bælt Forum.

 - Det vækker i bedste fald minder om de dommedagsprofetier, vi gennemlevede, før de faste forbindelser over Storebælt og Øresund så dagens lys. Og det er altså svært at finde nogen danskere, svenskere eller for den sags skyld tyskere, der ikke mener, at de to forbindelser er en stor succes i dag, siger DI's chef for infrastruktur, Michael Carlsen.

NABU retter en række angreb mod broen, som ifølge tyskerne er en økonomisk bombe under de danske skatteborgere og også får alvorlige miljømæssige konsekvenser. Men Michael Carlsen er helt uenig.

- Der er iværksat omfattende miljøundersøgelser, og konklusionen er entydigt, at en fast forbindelse vil være uden væsentlig betydning for vandgennemstrømningen. Herudover er de trafikprognoser, der ligger til grund for økonomien for Femern Bælt forbindelsen, endda til den forsigtige side. På Femern forventer man en stigning på 40 procent i trafikken, og det kan vi så stille over for de stigninger på 130 procent over Storebælt i dag og stigninger på 60 procent over Øresund. Så også deres udmeldinger på, at det er økonomisk uholdbart, er helt hen i vejret. Det økonomiske grundlag for Femern er bundsolid, siger Michael Carlsen.