¨

Værdifuld natur vender tilbage

I forbindelse med byggeriet af Næstved Omfartsvej skal en Højbro bygges henover Susåen og et Natura2000-område. Foto: Thomas Nielsen

Når byggeriet af omfartsvejen ved Næstved bliver færdigt, bliver naturen omkring Susåen genetableret jordbunke for jordbunke.

Der skal mange målinger til, når naturen omkring omfartsvejen ved Næstved skal overvåges.

- En del af programmet er at vurdere, om Vasegrøften skal renses op for sand igen, fortæller Per Gørtz, biolog i Fiskeøkologisk Laboratorium.  

Ved Susåen er der nemlig et rigt dyre- og planteliv. Naturområdet er faktisk så unikt, at det er beskyttet af særlige EU-regler om de såkaldte Natura2000-områder.

- Her er nogle naturtyper, som vi skal passe på, fordi det er meget truet og sjældent. Vi er forpligtet overfor EU til at sørge for, at bestanden ikke bliver beskadiget eller går tilbage, siger Christina Steenbeck, biolog og fagansvarlig i Vejdirektoratet.  

Natura2000

Natura2000-områder er et netværk af naturområder i hele EU, der indeholder særlig værdifuld natur set i et europæisk perspektiv. Natura2000-områderne er udpeget for at beskytte blandt andet naturtyper samt plante- og dyrearter, der er truede, sårbare eller sjældne i EU. Inden for et Natura2000-område skal forringelser og forstyrrelser af disse naturtyper og arter undgås.

For hvert område er der en liste med naturtyper og dyre/plantearter, som det enkelte område er udpeget til at beskytte. Vejprojektet passerer Susåen og Vasegrøften, der er udpeget som Natura2000-område.  

Bygger på minimal plads

Dyr og planter er dog ikke de nemmeste arbejdsvilkår, når der skal bygges tværs henover området.

Vejdirektoratets entreprenører er i øjeblikket i gang med at færdiggøre Højbroen henover Susåen. For at gøre mindst mulig skade på naturen har de måtte arbejde på en byggeplads, der er meget mindre end normalt.

- Jeg ved, at entreprenørerne har syntes, at det har været svært. Der er store kraner og materialer på meget lidt plads. De har kendt til arbejdsvilkårene fra start, men havde man spurgt dem, ville de da gerne have brugt mere areal, fortæller Jacob Pryds Winkel, projektleder i Vejdirektoratet.   

Skaber nyt naturareal

For at gøre plads til byggepladsen, har man været nødt til at flytte noget bevaringsværdigt jord, som nu skal tilbage på sit vante sted igen. Vejdirektoratet har derfor opmærket den flyttede jord på kort, så de ved præcis, hvor jorden hører til.   

Samtidig skal der skabes et erstatningsområde for den natur, der før levede, hvor Højbroen nu står.

- Der skal anlægges noget eng og noget mose i tilslutning til Vasegrøften. Så nu får vi et kæmpe stort samlet naturareal. Jeg tror, det bliver rigtig godt, siger Christina Steenbeck.       

Grundig kontrol

Siden 2012 er der blevet lavet omfattende naturregistreringer for at kontrollere, at vejarbejdet ikke ødelægger naturlivet. Resultaterne har gennem hele perioden været gode. 

- Jeg er meget tilfreds med det arbejde, der er blevet planlagt, og som entreprenørerne har udført. Der er ikke sket større gener på naturen, end vi havde forventet, siger Jacob Pryds Winkel.  

Det beviser dagens kontrol i Vasegrøften også. Her finder Per Gørtz nemlig fiskearten pigsmerling, der er den fisk, der er blevet brugt som pejlemærke på, at naturen ikke er blevet påvirket bemærkelsesværdigt af byggeriet.  

- Så det at vi finder den i dag, det er med stor pil op, siger han.

De gode erfaringer fra byggeriet skal bruges fremadrettet i projekter, hvor der skal bygges ved fredet natur.

Omfartsvejen ved Næstved indvies søndag den 30. oktober med stor åbningsfest.    

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App