¨

Udlændingestyrelsens 400 arbejdspladser kan rykke til Næstved om få uger

Udlændingestyrelsen har fået plads lige op ad stationen i Næstved - og om ganske snart kan bygningen langt om længe tages i brug. Foto: Morten Spuhr - TV2 ØST

400 ansatte i Udlændingestyrelsen er om få uger klar til at flytte til Sydsjælland.

Det er over fire år siden, den tidligere regering besluttede at rykke Udlændingestyrelsen og dermed 400 arbejdspladser fra Ryesgade på Østerbro i København til Næstved.

Flytningen har dog ladet vente på sig, for i første omgang skulle der bygges en ny, stor bygning klods op ad Næstved Station, og dernæst kom coronakrisen i vejen.

Efter planen skulle styrelsen og de knap 400 ansatte, der rykker med, have åbnet op for borgerekspeditioner den 14. april og holdt officiel indvielse med den traditionelle klipning af rødt bånd to dage senere. En regulær festdag i Næstved, hvor integrationsminister Mattias Tesfaye (S) blandt andet skulle deltage. 

Flytningen blev dog udskudt, fordi medarbejdere blev sendt hjem på grund af coronakrisen.  Men nu er der lys for enden af tunnelen, for fra 15. juni er styrelsen klar til at rykke ind i de nye lokaler, som ligger så centralt i Næstved, som man overhovedet kan komme.

- Uanset hvornår vi fysisk må komme på arbejde, tømmer vi fores lokaler (i København, red.) for fysiske ting her i juni, så vi er klar i Næstved fra 15. juni, hvis eller når vi må komme på arbejde, siger Niels Henrik Larsen, direktør i Udlændingestyrelsen, til P4 Sjælland.

  Foto: Morten Spuhr - TV2 ØST

Borgmester: Godt for Næstved

Om medarbejderne rent fysisk kan rykke ind på præcis denne dato, er fortsat usikkert. De offentligt ansatte i Region Sjælland og Region Hovedstaden har nemlig ikke fået lov at møde fysisk på arbejde endnu, men ventes at blive en del af genåbningens næste fase.

Uanset den præcise dato er Næstved Kommunes borgmester glad for snart at kunne byde de ansatte velkommen i det sydsjællandske.

- Det betyder rigtig meget, for det er jo hele styrelsen, der flytter. De medarbejdere, som ikke nødvendigvis vælger at bo her, vil jo også gå en tur op i byen og oser lidt, når de har fri eller skal holde pause, siger borgmester Carsten Rasmussen (S) til TV2 ØST.

Han er overbevist om, at flere af dem vil falde pladask for byen. En masse, der slet ikke kender Næstved, vil få kendskab til byen og resten af Sydsjælland, mener borgmesteren.

- Derved bliver de forhåbentlig også en slags ambassadører, der taler byen op, når de kommer hjem til hovedstaden og snakker med deres venner og familie, siger den glade borgmester. 

VIDEO: TV2 ØST var med, da der i maj 2019 blev holdt rejsegilde for Udlændingestyrelsens nye hovedsæde i Næstved:

03:01

Flere hundrede statslige arbejdspladser kommer til Næstved til næste år, når Udlændingestyrelsen flytter fra København og ind i deres nye store nye domicil. I dag var der rejsegilde i de nye lokaler  - her var styrelsens medarbejdere inviteret med:

Luk video

Udlændingestyrelsens opgaver

Udlændingestyrelsen behandler sager om udlændinges ret til besøg og ophold i Danmark.

Asyl

Udlændingestyrelsen behandler ansøgninger om asyl. Styrelsen tager først stilling til, om en asylansøgning skal behandles i Danmark eller et andet EU-land. Udlændingestyrelsen tager også stilling til andre landes anmodninger om, at Danmark behandler en asylsag.

 

Skal en sag behandles i Danmark, træffer styrelsen afgørelse om tilladelse til eller afslag på ophold.

Får en asylansøger opholdstilladelse i Danmark, beslutter Udlændingestyrelsen ud fra fastlagte kriterier og kvoter for fordeling af flygtninge, hvilken kommune pågældende skal starte med at bo i.

Styrelsen varetager en række særlige sagsbehandlingsopgaver i relation til uledsagede mindreårige asylansøgere og behandler også ansøgninger om pas samt forlængelse, bortfald og inddragelse af opholdstilladelser på asylområdet.

 

Indkvartering

Udlændingestyrelsen er ansvarlig for forsørgelse og indkvartering af asylansøgere, personer på tålt ophold og personer, der er udvist ved dom.

 

Det omfatter bl.a., at styrelsen skal sikre tilvejebringelse af faciliteter til indkvartering, og at styrelsen træffer afgørelser om sundhedsbehandling og andre nødvendige foranstaltninger, mens de pågældende er under styrelsens forsørgelse.

 

Opgaven løses i samarbejde med en række operatører, der står for den daglige drift af asylcentrene.

 

Visum

Udlændingestyrelsen varetager i samarbejde med Udenrigsministeriet og de danske repræsentationer i udlandet behandlingen af ansøgninger om visum til brug for besøg i Danmark i kortere perioder. Det omfatter sager om turistvisum, forretningsvisum og visum til kulturelle arrangementer m.v.

 

Familiesammenføring

Udlændingestyrelsen behandler ansøgninger om familiesammenføring til Danmark, Færøerne og Grønland.


Styrelsen behandler også ansøgninger om pas samt forlængelse, bortfald og inddragelse af opholdstilladelser på familiesammenføringsområdet.

 

Permanent opholdstilladelse

Udlændingestyrelsen behandler sager om permanent opholdstilladelse uanset om det forudgående tidsbegrænsede ophold er givet af Udlændingestyrelsen (asyl/familiesammenføring) eller Styrelsen for International Rekruttering og Integration (erhverv/studie).

 

Andre sagsområder

Udlændingestyrelsen behandler i samarbejde med politiet sager om administrativ udvisning og afgiver udtalelse til anklagemyndigheden i straffesager vedrørende udlændinge.

Udlændingestyrelsen varetager genbosætning af kvoteflygtninge i samarbejde med FN’s Flygtningehøjkommissariat (UNHCR). Styrelsen fordeler også kvoteflygtninge til boligplacering i kommunerne.

 

Udlændingestyrelsen behandler bl.a. også sager om arbejds- og opholdstilladelse efter associeringsaftalen med Tyrkiet, klagesager efter EU-reglerne og sager vedrørende ophold for religiøse forkyndere.

 

Øvrige opgaver

Udlændingestyrelsen informerer om gældende regler og procedurer for behandling af sager via nyidanmark.dk

 

Desuden vejleder styrelsen bl.a. ved telefoniske og personlige henvendelser i Borgerservice, der ligger på Østerbro i København. Udenfor Storkøbenhavn har brugerne også mulighed for at henvende sig til politiet, der bistår styrelsen med optagelse af biometriske oplysninger, modtagelse af ansøgninger mv.

 

Endvidere varetager Udlændingestyrelsen en række generelle opgaver på udlændingeområdet, herunder udarbejdelse af statistikker og deltagelse i visse opgaver vedrørende internationalt samarbejde.

 

Udlændingestyrelsen er løbende i dialog med interessenter i forskellige netværk, bl.a. Det Regionale Netværk, Advokatforum og Asylforum.  

 

Kilde: Udlændingestyrelsen

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App