Sygehusdirektør i Næstved efter påbud: Vi arbejder på at rette op

Fagforbund mener ikke, at ledelsen på Næstved Sygehus har gjort nok for at komme arbejdspresset til livs. Sygehusdirektøren er uenig.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Medarbejderne på Radiologisk Afdeling på Næstved Sygehus har gennem længere tid været udsat for et stort arbejdspres. Flere undersøgelser og flere af den slags undersøgelser, der tager længere tid, har gjort, at personalet har skullet løbe meget stærkt. Så stærkt, at Arbejdstilsynet gav et påbud i januar med frist til 1. juli for at få rettet op på det. Tilsynet mente, at de ansattes sikkerhed og sundhed var truet.

quote ...så har vi at gøre med en sygehusledelse, som jeg oplever som stærkt benægtende

Charlotte Graungaard Falkvard, formand Radiograf Rådet

I et debatindlæg i Sjællandske kritiserer formanden for Radiograf Rådet, Charlotte Graungaard Falkvard, idag, at sygehusledelsen ikke har taget problemerne seriøst nok.

I indlægget skriver hun blandt andet:

”De (de ansatte red.) oplever en sygehusledelse med et klart primært fokus på effektivisering og bundlinjetal. Ansatte har berettet om konsulenter, der har fulgt dem med stopure og sågar har haft planer om at filme arbejdsgangene.” 

I det efterfølgende svarer sygehusdirektør Vagn Bach på spørgsmål om tilstanden på Radiologisk Afdeling:

Hvorfor er arbejdspresset på Radiologisk Afdeling blevet så stort, at Arbejdstilsynet har givet et påbud?

- Det er vigtigt at pointere, at det omtalte påbud blev givet på baggrund af et tilsynsbesøg den 15. september 2017. Det er derfor baseret på et knap ni måneder gammelt besøg. Vi reagerer altid på tilsyn, og vi har sat en masse tiltag i søen siden da. I forhold til den baggrund påbuddet blev givet på, så har vi, som det også er tilfældet for sygehuse landet over, fået flere patienter, og det sætter altså de udsatte afdelinger under pres. Men måske endnu mere væsentligt i denne her sammenhæng er det, at vi har fået flere såkaldte 'tunge' undersøgelser – der bare er langt mere tidskrævende at foretage. 

- Jeg tror ligeså godt, vi kan vænne os til, at vi som sygehus konstant skal blive bedre til at imødekomme de udfordringer, et stadig større antal patienter og krævende behandlingsmetoder vil give os i fremtiden. Så det gælder om at kigge efter løsninger, der gør personalets arbejde lettere, mindre tidskrævende og samtidig giver patienterne den bedst mulige behandling. 

Betydning for de ansatte

Hvad betyder det for de ansatte?

- Når man er patient på vores sygehus, så er det vores ansvar, at man får den rette behandling, og at man føler sig tryg. Det betyder, at de ansatte må løbe stærkere, når der er mange patienter inde og kan slappe lidt mere af, når der er færre patienter. Vi har nu gennem en længere periode haft mange patienter inde, hvilket har betydet, at vores personale skulle arbejde hurtigere og mere effektivt. Derfor har vi også haft stort fokus på arbejdsprocesser, altså at vi i vores arbejdsgange vil spare tid - til fordel for både patienter og medarbejdere.

quote Vi har nu gennem en længere periode haft mange patienter inde, hvilket har betydet, at vores personale skullet arbejde hurtigere og mere effektivt

Vagn Bach, sygehusdirektør, Næstved Sygehus

- Desuden har vi nu igennem 8 år arbejdet med fremrykning af sygehusplanen, og det har medført, at vi har flyttet specialer rundt på sygehusene, som har påvirket de Radiologiske Afdelinger forskelligt.

Forbedringer

Hvad har I sat i værk for at gøre forholdene bedre? 

- Vi har haft et stort fokus på rekruttering af medarbejdere og ledere. Vi har indgået et samarbejde med Garantiklinikken for at få nedbragt arbejdsbyrden i afdelingen, så medarbejderne ikke skal føle, at de er bagud, når de møder ind på arbejde. Vi har ansat yderligere lægesekretærer, som varetager vagtplanlægning for at aflaste lægerne i det daglige arbejde, så de får frigivet flere ressourcer. Og så er vi altså i fuld gang med at kigge på vores arbejdsgange, som vi hele tiden skal optimere for både vores patienters og personales skyld.

Stærkt benægtende

Ifølge sygehusdirektøren er de altså i fuld gang med at rette op på arbejdsforholdene. Men det er ikke den oplevelse, de ansatte har, ifølge Charlotte Graungaard Falkvard.

Hun skriver også i indlægget:

”… så har vi at gøre med en sygehusledelse, som jeg oplever som stærkt benægtende. Og selv om sygehusledelsen prøver at affeje flere problemfelter i det 17 sider lange påbud, så er tingenes tilstand og medarbejdernes oplevelser en del af virkeligheden. En virkelighed, som Arbejdstilsynet har givet påbud om at forbedre.”