Smeltevand og regn oversvømmer område

Smeltevand og massive regnmængder skaber i øjeblikket store problemer i Holme-Olstrup, hvor der ikke er regnvandskloakker til at lede vandet væk.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Manglende regnvandskloakker er skyld i, at flere ejendomme på Skovvej i Holme Olstrup er oversvømmet. Det skriver Media Næstved.

Og netop på Skovvej sidder en beboer i sit lille hus. Han er nødt til at skifte sutskoene ud med gummistøvler, for de store regnmængder fra markerne har oversvømmet hans ejendom med mere end 15 centimeter vand.

Ejeren har boet i nummer 14 i over 30 år og har aldrig været udsat for noget lignende. Huset er af ældre årgang og med støbte gulve, men alt, der stod på gulvene, er ødelagt sammen med gulvtæpperne. Om selve gulvet og fundamentet har taget skade, kan man først undersøge, når vandet er forsvundet.

img_1797.jpg
Foto: Preben Madsen/Media Næstved

af Preben Madsen / Media Næstved.

Beboeren i ejendommen ved siden af, i nummer 12, har andre problemer med den forhøjede vandstand. Ikke i selve huset, men adgangen til ejendommen er spærret af store vandmængder - flere steder står der op til 80 centimeter vand.

Indsatsleder Erik Andersen fra Midt- og Sydsjællands Brand & Redning blev tirsdag formiddag kaldt til stedet for at tage en vurdering af forholdene. Han kunne dog ikke gøre meget, da der kan være problemer med at finde steder at komme af med vandet, så det ikke løber tilbage. Derfor er sagen overgivet til Næstved Kommune, som skal tage stilling til, hvad der videre skal ske.

img_1798.jpg
Foto: Preben Madsen/Media Næstved

af Preben Madsen / Media Næstved.

Problematikken er ikke isoleret til Holme-Olstrup. Flere andre steder i landet oplever man samme udfordringer, hvor husejeres plæner ligger under vand. Det skriver Bolius i dag.

De har haft fat i GEUS, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, som begrunder den høje vandstand med, at grundvandspejlet har hævet sig, og derfor kan vandet ikke løbe væk. Derudover blev der i 2015 målt 904 millimeter nedbør, hvilket gør året til nummer to på listen over vådeste år siden DMI's første målinger af nedbør i 1874.