Skolelukninger på vej: Udvalg lægger op til ny skolestruktur

Børne- og Skoleudvalget i Næstved Kommune lægger op til ny struktur for kommunens skoler.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Det er knap tre år siden, at politikerne i Næstved Kommunes Økonomiudvalg besluttede at inddæmme kommunens 17 skoler til seks distrikter. En centralisering af skolerne, der blev mødt med store protester fra borgere og skolebestyrelser.

quote Der vil selvfølgelig være nogen, som synes, at vi laver en centralisering

Lars Hoppe Søe, Formand for Børne- og Skoleudvalget i Næstved Kommune

Men efter kommunalvalget i november 2017 aftalte politikerne, at der skulle "igangsættes en proces for skolerne i Næstved med henblik på at imødekomme ønsker om ændringer i skolestrukturen”.

Og det har politikerne i Næstved Kommune så gjort.

Siden årsskiftet har Næstved Kommune nemlig haft en målsætning om at evaluere den nuværende skolestruktur.

Nu lægger Børne- og Skoleudvalget op til en justering af skolestrukturen. Udvalget har blandt andet evalueret på baggrund af spørgeskemaer og skole-besøg. Derudover har skolebestyrelser, lokalråd, faglige organisationer og skoleledere været med på råd undervejs.

- Helt grundlæggende er der ingen tvivl om, at det, der skete for to år siden (da skolestrukturen blev vedtaget, red), har afstedkommet rigtig meget debat. Det var også et splittet byråd, der vedtog det, ligesom det var et stort valgkampstema, fortæller Lars Hoppe Søe (R), udvalgsformand i Skole- og Børneudvalget i Næstved Kommune til TV ØST.

Udvalgsformanden understreger, at det af den grund er vigtigt at få samlet borgere og politikere i Næstved Kommune om en justering af skolestrukturen.

- Det er vigtigt at få samlet byrådet omkring, hvordan skolevæsenet skal se ud. For det er helt vildt vigtigt, at der er bred politisk opbakning til den skolestruktur, som man har. Det er en øvelse i at samle politikerne, skolerne og forældrene om at lave en struktur, som skal holde de næste mange år, siger han.

Mere centralisering?

Oplægget til en justering af skolestrukturen omfatter flere omrokeringer på skolerne.

- Eleverne i kommunen fordeler sig lidt anderledes, end de gjorde tidligere. Nogle steder har vi for mange kvadratmeter og for mange tomme klasselokaler, andre steder mangler vi elever. Så vi foreslår, at vi begrænser antallet af kvadratmeter og bruger pengene på undervisning i stedet for, siger Lars Hoppe Søe.

Lægger det her forslag op til mere eller mindre centralisering af den nuværende skolestruktur?

- Det lægger i det store og hele op til det samme. Vi går ikke ind og ændrer på, at vi har områdeledelse i vores skolevæsen. Og for de to matrikler, der foreslås lukket, ligger der andre skoler tæt på. Så jeg synes ikke, at vi laver et mere centraliseret skolevæsen. 

- Der vil selvfølgelig være nogen i Holme-Olstrup, som synes, at vi laver en centralisering, siger byrådspolitikeren og uddyber:

- Men der ligger en skole tre kilometer væk i et bysamfund, som næsten er vokset sammen med Holme-Olstrup, så selvfølgelig vil de i Holme-Olstup nok synes, at vi laver en centralisering, men det er faktisk et udtrykt for, at vi gerne vil have en kvalitetsskole. 

I forslaget er der lagt op til, at kommunen kan spare seks millioner kroner på at lukke Holmegaardsskolens afdeling i Holme-Olstrup og Kobberbakkeskolens Uglebro-afdeling. 

Men udvalgsformanden forsikrer, at de seks millioner ikke forsvinder fra skoleområdet

- Hvis vi lukker to matrikler, så frigøres der cirka seks millioner kroner, og det er ikke penge, der skal spares, det er penge, der skal bruges på at øge kvaliteten. Så det er på ingen måde en spareøvelse. 

Oplægget til den nye skolestruktur forventes at blive sendt i høring på et ekstraordinært udvalgsmøde 1. oktober. Derefter venter en længere høringsproces, før den endelige beslutning skal træffes i byrådet i december.

Børne- og Skoleudvalget i Næstved Kommune lægger op til disse justeringer af skolestruktuen