¨

Skole ved Næstved risikerer at lukke - der er for få elever

Lars Hoppe Søe (R), udvalgsformand for Børne- og Skoleudvalget.

Efter et møde i Børne- og Skoleudvalget i Næstved Kommune mandag aften er skolen i Holme-Olstrup et skridt nærmere lukning.

Den lokale folkeskole i Holme-Olstrup står nu til at lukke til sommer.

Det står klart efter et møde i Børne- og Skoleudvalget i Næstved Kommune mandag aften.

Her stemte et flertal af politikerne for en fremtidig skolestruktur, som indebærer at blandt andet Holmegaardskolens afdeling i Holme Olstrup skal lukke den 31. juli næste år.

Planen er, at eleverne skal flyttes til afdelingen i Toksværd med en fælles overbygning i Fensmark.

- Der er for få elever. Det er bare ikke grundlag nok for at drive en skole ordentligt, siger Lars Hoppe Søe (R), der er udvalgsformand for Børne- og Skoleudvalget.

Hvorfor skal den lukke?

Skoleplanen har været i høring i otte uger, og der er kommet mange høringssvar.

En af dem, der er utilfreds med beslutningen om lukningen er Martin Kielsgaard Sørensen, der har to børn på skolen i Holme Olstrup.

- Hvorfor skal vi lukke den her, der er så attraktiv og dejlig at gå på? Det er den følelse, man får allerførst, siger han.

Martin Kielsgaard Sørensen mener ikke, at det er korrekt, at der er få elever på skolen.

- Vi kan se, at de opererer med et alt for lavt elevtal, og vi har bevist overfor dem, at der er langt flere elever, end der regnes med, siger Martin Kielsgaard Sørensen.

- Så nu kan vi se frem til, at vi får nogle klasser med 26-28 elever, og det mener vi ikke giver en god skole. Det giver dårlig kvalitet og rigtig dårlig trivsel.

Det vil styrke lokalområdet gevaldigt

Ifølge Martin Kielsgaard Sørensen står byen nu til at miste sit omdrejningspunkt. Ligesom det kan blive sværere at tiltrække tilflyttere, hvis skolen lukker.

Udvalgsformanden mener dog ikke, at det kommer til at gå ud over lokalområdet, at skolen står til at lukke.

- Der er masser af liv i Holme-Olstrup og i Toksværd. Jeg tror på, at hvis vi skaber én stor, god og levedygtig skole, så vil det styrke lokalområdet gevaldigt, siger Lars Hoppe Søe.

Og at det skulle være sværere at tiltrække tilflyttere, køber udvalgsformanden heller ikke.

- Der ligger en skole mindre end tre kilometer væk, som vi gør alt for at blive et godt samlingspunkt og et super sted for børnene. Det skal nok blive et trækplaster, siger Lars Hoppe Søe.

Lukningen er ikke endeligt vedtaget. Den 18. december skal byrådet i Næstved tage den endelige beslutning.

Sådan ser anbefalingerne ud:

 • Susåskolen:
  Der gennemføres ingen ændringer.
   
 • Fladsåskolen:
  Der gennemføres ingen ændringer.
   
 • Lille Næstved Skole:
  Der gennemføres de af budgetforliget vedtagne anlæg.
  Undervisnings- og behandlingsklasserne flyttes ikke til Ll. Næstved, afd. Karrebæk.
   
 • Ellebækskolen:
  0.-3. Klasse på afd. Kildemark (før 0.-4.) pr. august 2019
  4.-9. Klasse på afd. Kalbyris (før 5.-9.) pr. august 2019
  Teknisk Udvalg anmodes om at finde en varig løsning for sikker skolevej i Ellebækskolens distrikt samt løsning af de trafikale problemer på Kildemarksvej.
  Børne- og Skoleudvalget reserverer 100.000 kr. til at understøtte løsningen af de trafikale forhold.
   
 • Kobberbakkeskolen:
  Afd. Uglebro lukkes senest 1. august 2020. Bygningen overdrages til andet kommunalt formål, og der forelægges en sag herom for Børne- og Skoleudvalget.
  Efterfølgende (fra august 2020) vil der være 0.-3. klasse på afd. Sydby.
  Pr. august 2019 er der 6.-9. klasse på afd. Sjølund. 6. klasse bevarer nuværende stamklasse.
  Pr. august 2020 er der 4.-9. klasse på afd. Sjølund.
  X og Y klasser og Verdensklasser bevares på afd. Sjølund.
  Udskolingen indfases fra august 2019 på afd. Sct. Jørgen, som efter indfasning vil være en skole fra 0.-9. klasse i 3 spor.
  SIAA-klasserne (Struktur, Inklusion, Autister og Almenelever) fortsætter og betragtes som et spor. Skoleledelsen beslutter den konkrete placering af SIAA-klasserne. SIAA-klasserne evalueres som planlagt i efteråret 2019, herunder klassestørrelser.
  Undervisnings- og behandlingsklasserne forbliver på skolen og rykkes ikke til Lille Næstved Skole, afd. Karrebæk.
  Nuværende elever på afd. Sct. Jørgen og afd. Sjølund færdiggør deres skoleforløb på henholdsvis Sct. Jørgen og Sjølund. Dette gælder også SIAA klasserne.
   
 • Holmegaardskolen:
  Afd. Holme-Olstrup lukkes pr. august 2019. Eleverne flyttes til Toksværd afdeling. Bygningen overdrages til andet kommunalt formål, og der forelægges en sag herom for Børne- og Skoleudvalget.
  Toksværd forbliver en skole med 0.-6. klasse inklusive eleverne fra afd. Holme-Olstrup.
  Der afsættes et årligt beløb på ca. 600.000 kr. ud af provenuet til at forbedre direkte befordring til og fra udskolingen på Holmegaardskolen. Udvalget forelægges en sag på et kommende møde med forslag til udmøntning.
Se mere

 

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App