Pileanlæg vinder frem som alternativt rensningsanlæg

Område ved Næstved vil ikke på kommunalt kloaknetvaærk.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

100 husstande i området ved Klinteby og Karrebækstorp har ikke umiddelbart planer om at blive koblet på et kommunalt kloaknet.

Beboerne er mere interesseret i et alternativt rensningsanlæg, der bidrager positivt til CO2-regnskabet. Ud over at være miljørigtigt, er et pileanlæg også billigere for den enkelte husstand. Man betaler nemlig ikke vandafledningsafgift, når man sender sit spildevand gennem et pileanlæg, skriver Sjællandske.

Steen B. Rasmussen har i fem år haft et pileænlæg i sin have i Karrebækstorp. Under 405 piletræer renses husstandens spildevand. Metoden er velegnet i landdistrikerne, hvor kloaknettet endnu ikke er nået frem, mener han.

På en generalforsamling i Karrebækstorps vandværk fremlagde Steen B. Rasmussen et forslag til alternativ rensning af spildevandet. I området sendes det urensede spildevand i øjeblikket gennem drænrør ud i blandt andet Bjørnebækken og Smålandshavet.

100 fremmødte gav tilsagn om, at de er interesseret i at gå ind i et privat pilelaug. Kun en ville ikke sige hverken ja eller nej til forslaget om det alternative rensningsanlæg.

- Jeg kunne dybest set bare læne mig tilbage og nyde mit eget pileanlæg. Men jeg vil gerne være med til at udvikle landdistrikterne på en positiv måde, siger Steen B. Rasmussen, der gerne vil sprede budskabet om, hvor miljøpilen skal pege hen, skriver Sjællandske.