Overlæge frikendt i morfin-sag

Retten i Næstved frifinder overlæge, som var tiltalt for at forsømme sine pligter som læge, efter at gravid kvinde i 2007 fik tidobbelt dosis morfin og senere døde af en galdestensforgiftning, som morfinen havde sløret.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

En 58-årig overlæge er ved Retten i Næstved blevet frifundet for anklagerne om, at han skulle have tilsidesat sine faglige pligter på fødeafdelingen på Sygehus Syd i september 2007.

Overlægen var tiltalt for ikke at have tilset den gravide og meget overvægtige Bettina Anna Nielsen, der var blevet indlagt på sygehuset med stærke mavesmerter.

Overlægen ordinerede i den forbindelse 20 milligram morfin til den gravide kvinde, men en jordemor gav i stedet Bettina Anna Nielsen en tidobbelt dosis på hele 200 milligram morfin. Da en reservelæge opdagede fejlen, blev der givet modgift, men kvinden gik alligevel i koma.

Hun blev overført til Rigshospitalet, hvor hendes barn blev konstateret dødt. Senere på aftenen den 11. september døde også Bettina Anna Nielsen af en galdestensforgiftning, som morfinen havde sløret.

Retten i Næstved vurderede ved tirsdagens domsafsigelse, at der ikke var et tilstrækkeligt grundlag til at dømme overlægen.

Det på trods af, at retten fandt, at den tiltalte havde et selvstændigt ansvar for Bettina Anna Nielsen, og han havde også haft grund til at tilse hende under indlæggelsen.

I en pressemeddelelse gør retten desuden opmærksom på, at der ikke er blevet indhentet en udtalelse fra for eksempel Retslægerådet om de eventuelle lægelige fejl eller fejlskøn, som den tiltalte kunne have begået.

Kvindens efterladte mand og søn ville have overlægen dømt til at betale en godtgørelse.

Jordemoderen i sagen blev tidligere på året idømt en bøde på 5.000 kroner for grov forsømmelse. Desuden blev hun sat under skærpet overvågning.