Ole kæmpede mod kommunen i 11 år - nu er han frikendt

Kampen, som startede for 11 år siden er nu slut for Ole Hansen, som er blevet frikendt i Østre Landsret, for ikke at have udskiftet sin bundfældningstank med en ny model.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

I 11 år har Ole Hansen fra Karrebækstorp kæmpet med Næstved Kommune for at få lov til at beholde sin bundfældningstank uden et såkaldt CE-mærke. 

I marts måned nåede kampen til Østre Landsret, hvor Ole Hansen sammen med en anden borger endte med en sejr og frikendelse. 

Ved sagens afgørelse vurderede man, at Næstved Kommune ikke havde lovhjemmel til at tildele et påbud til borgerne om, at de skulle skifte deres bundfældningstanke i beton ud med CE-mærkede tanke i plast. 

- Det er jo en lettelse efter alle disse år, og det betyder særligt, at jeg begynder, at tro en lille smule på retssystemet igen, siger han. 

En bundfældningstank leder spildevandet fra en ejendom over i et pilerensningsanlæg. Her bliver det omdannet til biomasse, som bliver optaget af de piletræer, som er plantet på anlægget. 

Fik bøde på 5000 kroner

Ole Hansen etablerede sit anlæg i 2012, men efterfølgende vedtog Miljøstyrelsen en ny bekendtgørelse, der krævede, at de eksisterende bundfældningstanke skulle erstattes af nye, der havde et europæiske CE-mærke.

Læs også
Borgere politianmeldt for at nægte at udskifte spildevandstank
Læs også
Borgere politianmeldt for at nægte at udskifte spildevandstank

CE-mærkningen er et bevis på, at et produkt er blevet vurderet af producenten til at opfylde EU's krav om sikkerhed, sundhed og miljøbeskyttelse

I 2018 tildelte Næstved Kommune et påbud mod 59 husstande med pilerensningsanlæg, der ikke havde udskiftet deres bundfældningstanke med tanke, der var CE-mærket. 

Sagen førte til en politianmeldelse og endte i byretten, hvor Ole Hansen og fem andre borgere fik en bødestraf på 5000 kroner for ikke at have fulgt påbuddet.

- Det giver selvfølgelig en stor frustration, når man selv mener, man har retten på sin side, siger Ole Hansen. 

Ole Hansen og Margit Brøns var blandt de borgere, som blev politianmeldt af Næstved Kommune.
Ole Hansen og Margit Brøns var blandt de borgere, som blev politianmeldt af Næstved Kommune. Foto: Tina Mortensen - TV2 ØST


Efter at have tabt sagen i byretten, ankede Ole Hansen dommen sammen med en anden borger, da de var de eneste, der havde økonomisk råderum til at tage sagen med videre til landsretten.

En af de borgere, som blev politianmeldte og endte med at betale bøden og udskifte sit anlæg er Margit Brøns. Efter torsdagens dom i landsretten er hun skuffet over, at hun blev tvunget til at skifte sit anlæg, når der ikke var lovhjemmel.

- Det var tåbeligt. Det var en stor udgift, som jeg har betalt til ingen verdens nytte, siger hun.

Overraskende afgørelse

Men i Næstved Kommune kommer landsrettens afgørelse som en overraskelse, fortæller Jens Bach, som er centerchef for Teknik og Miljø i Næstved Kommune. 

- Vi tager det selvfølgelig til efterretning, men vi er også overraskede forstået på den måde at vi har fulgt den statslige myndighed, som er Miljøstyrelsens vejledning i denne her sag og vi har også  en byretssag, der siger, at vi gjorde ret i, at insistere på, at der skulle være CE-mærker på bundfældningstanke.

Artiklen fortsætter under grafikken.

Grafik: Nick Abildgaard - TV2 ØST.

Jens Bach fortæller, at han godt forstår, de frustrerede borgere og forklarer, at kommunen før har undersøgt, om man kunne undgå, at udstede bøder til borgerne. 

- Kommunen har forsøgt at undersøge, om der var andre muligheder end at kræve specielle bundfældningstanke. Men her har Miljøstyrelsens vejledning været, at det ikke har været muligt, siger han. 

En beslutning med store konsekvenser

Cathrine Riegels Gudbergsen, som er byrådsmedlem i Næstved Kommune, bakker helt op om en mulighed for en undskyldning og erstatning til borgerne, der har været tvunget til at betale bøder. 

- Hvis vores beslutning har påført nogle borgere et tab, så skal vi jo se på det. Så har vi jo truffet en forkert beslutning. En beslutning, som har haft store udgifter for folk, der faktisk bare ville gøre noget godt for miljøet, siger hun.

Læs også
Borgere gider ikke kommunens kloaknet: Her er deres alternativ
Læs også
Borgere gider ikke kommunens kloaknet: Her er deres alternativ

Ole Hansen håber dog på, at en erstatning og en undskyldning fra kommunen kan blive en realitet.

- Jeg håber på, at kommunen siger undskyld. Men også at de sætter sig ned og ser på, hvordan de kan kompensere for den store ulempe og det økonomiske tab. 

Forvaltningen og Klima- Miljø og Friluftsturismeudvalget i Næstved Kommune, skal på mandag drøfte, hvad der skal ske videre frem.