Nyt vådområde skal forbedre vandmiljøet i Karrebæk Fjord

I februar går gravemaskinerne i gang med at omdanne 172 hektar marker langs Saltø Å til et nyt naturområde.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Et nyt vådområde langs nedre Saltø Å og nedre Harrested Å er klar til at blive anlagt. Formålet er at forbedre vandmiljøet i Karrebæk Fjord. 

Det skriver Næstved Kommune i en pressemeddelelse.

Anlægsarbejdet begynder i februar, og her vil et 172 hektar stort område blive omdannet til vådområde.

Men det nye vådområde kommer også miljøet til gode andre steder i kommunen.

Det oplyser biolog og projektleder Anja Rasmussen til TV2 ØST.

- Der, hvor vi lægger vådområdet, er der en masse dyrkningsjord, som bliver taget ud af drift og bliver til engområder omkring vandløbet, siger hun.

Et naturligt rensningsanlæg

Anlægsarbejdet fortsætter til udgangen af 2021, og i den periode vil Saltø Å skifte udseende.

quote Det er næsten et helt ny vandløb, der bliver gravet i cirka 10 kilometers længde

Anja Rasmussen, biolog og projektleder, Næstved Kommune.

- Det er næsten et helt ny vandløb, der bliver gravet i cirka 10 kilometers længde, så der er nogle gravemaskiner, der kommer til at køre og arbejde der i mange måneder, fortæller Anja Rasmussen.

- Det skal ligge højere i terrænet, det skal ikke være så dybt, som det er i dag, og det bliver også smallere, så vi får hyppigere oversvømmelser og længere oversvømmelsesperioder i vinterhalvåret, uddyber hun. 

Det nye vådområde vil fungere som et rensningsanlæg, hvor bakterier i jorden vil fjerne det overskydende kvælstof og forhindre, at kvælstof fra markernes drænvand og fra vandløbene løber ud i Karrebæk Fjord.

- Så kommer det ikke med ned og ud i Karrebæk Fjord, og på den måde udnytter man så den naturlige rensningsanlægsproces, siger Anja Rasmussen.

Vil give mere alsidigt dyreliv

Vådområdet kommer til at gå som en grøn kile fra Karrebæk Fjord og op langs med Saltø Å. På arealer ved Saltø Gods vil man for eksempel kunne se store våde arealer på begge sidder af Saltøvej, når projektet er færdigt.

Desuden vil man kunne se, at Saltø Å igen har fået et bugtet forløb i stedet for den lige, unaturlige form, det har i dag. Vandstanden i området vil skifte hen over året fra at være med synligt vandspejl på store flader om vinteren til grønne enge langs med vandløbet om sommeren.

Ifølge Næstved Kommune vil etableringen af vådområdet også være til stor gavn for dyrelivet i området.

Fugle som vibe, grågås, strandskade, præstekrave og tårnfalk vil med stor sandsynlighed kunne ses i området, og i vandløbet vil havørreden få forbedrede levevilkår med nye gydepladser som etableres i det nye vandløb.

Forud for projektet ligger fem års planlægning med blandt andet forundersøgelser og køb af jord til naturområdet. Den danske stat og EU har bevilliget 52 millioner kroner til projektet, som primært er brugt til køb af erstatningsjord til lodsejere, erstatninger generelt og til anlægsarbejdet i forbindelse med etableringen af vådområdet, oplyser kommunen i pressemeddelelsen. 

Det nye vådområde kommer til at strække sig over et område på omkring 10 kilometer.
Det nye vådområde kommer til at strække sig over et område på omkring 10 kilometer.
Foto: Næstved kommune