Næstved Kommune om tvangsfjernelse af Martinius: Vi har ikke begået fejl

Stine Mortensens søn, Martinius, bliver tvangsfjernet i et år, efter Ankestyrelsen er gået ind i sagen. Næstved Kommune mener ikke, der er begået fejl.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Ankestyrelsen har nu besluttet at tvangsfjerne Stine Mortensens seksårige søn, Martinius, i et år. Stine Mortensen har i årevis bedt Næstved Kommune om hjælp, ligesom flere fagpersoner har lavet underretninger til kommunen. 

TV ØST har interviewet den ansvarlige for sagen i Næstved Kommune, Svend Sørensen, som er teamleder ved Center for Børn og Unge. 

Hvad er din reaktion på Ankestyrelsens beslutning om at tvangsfjerne Martinius med det samme?

- Ankestyrelsen har truffet en beslutning, og den fører vi selvfølgelig ud i livet. Ankestyrelsen har valgt en anden rækkefølge, end vi havde valgt. Vi havde vurderet, at vi ville undersøge tingene grundigt, inden vi traf en beslutning. Ankestyrelsen har valgt at sige: Martinius skal anbringes uden for hjemmet, og så undersøger vi efterfølgende.

De har jo valgt, at drengen skal fjernes fra sin mor i et år? 

quote Vi er ikke uenige, Ankestyrelsen siger også, der skal undersøges. De vælger bare at lave en anbringelse, mens vi undersøger

Svend Sørensen, teamleder ved Center for Børn og Unge, Næstved Kommune

- Ja, Martinius skal anbringes uden for hjemmet, og vi hjælper selvfølgelig Martinius' mor og Martinius med at finde den rigtige familie.

Der er jo nogen forskel på, hvad Ankestyrelsen har besluttet, og så det, at I gerne vil fortsætte med at undersøge sagen, som du også fortalte os sidst, vi talte med dig. Hvordan kan I være så uenige?

- Vi er ikke uenige, Ankestyrelsen siger også, der skal undersøges. De vælger bare at lave en anbringelse, mens vi undersøger. 

Men hvorfor skal I blive ved med at undersøge - hvorfor ikke bare gå ind og sige, at der skal hjælp til nu?

- Jamen, der SKAL hjælp til, og der har også været hjælp; der har været familiebehandling, vi har været meget sammen med familien for at hjælpe bedst muligt og støtte Stine og Martinius i deres relationer.

Ankestyrelsen begrunder sin afgørelse således: "Vi vurderer, at der er en åbenbar risiko for, at Martinius' sundhed og udvikling lider alvorlig skade på grund af utilstrækkelig omsorg for Martinius ved fortsat ophold i hjemmet.Vi lægger vægt på, at der i længere tid har været underretninger fra fagpersoner om alvorlig bekymring for Martinius' udvikling og trivsel." Derfor bliver han tvangsfjernet nu. Synes du, det er det rigtige, at Martinius skal fjernes?

- Det har Ankestyrelsen vurderet, og det retter vi os efter, og det er muligt, vi var kommet frem til samme resultat efter undersøgelsen, men det må vores undersøgelse vise.

Ankestyrelsen mener ud fra underretningerne, at drengen har taget skade og kan tage yderligere skade. Har I lyttet godt nok til de underretninger, når Ankestyrelsen skal ind i sagen, før der bliver reageret?

- Vi har lyttet til underretninger, men også handlet på dem med familiebehandling og de her undersøgelser. Ankestyrelsen har så vurderet en anden rækkefølge, og det retter vi os efter. 

Vi har talt med Stine Mortensen, som fortæller, at det er hårdt for hende, at den her beslutning nu er taget. Hun havde håbet på et andet udfald, men ved også, at hun har svært ved at tage vare på Martinius. Hun siger også, at det måske ikke var kommet så vidt, hvis I havde lyttet. Hvad vil du sige til den kritik af Næstved Kommune? 

quote Aflastning havde ikke hjulpet på familiens problemer, og det mener jeg fortsat ikke, havde været tilfældet. Aflastning kunne ikke ændre på de vanskeligheder, der er i familien

Svend Sørensen, teamleder ved Center for Børn og Unge, Næstved Kommune

- Stine har ansøgt om aflastning, og det var også det, jeg sagde sidst i fjernsynet: Aflastning havde ikke hjulpet på familiens problemer, og det mener jeg fortsat ikke, havde været tilfældet. Aflastning kunne ikke ændre på de vanskeligheder, der er i familien. 

Men der sidder en mor her i kommunen, der mener, at en af grundene til, at det ender i en tvangsfjernelse, er, at man ikke har reageret før. Hvad vil du sige til hende?

- Det kan jeg kun lytte til og sige: Vi samarbejder rigtig godt med Martinius og hans mor om at finde en god familie, Martinius kan bo hos, mens vi fortsætter med at hjælpe familien og undersøge sagen. 

Får det her jer til at kigge på, om I skal tackle sager anderledes?

- Vi vil altid lytte til nye perspektiver og til kritikken, og kan vi lære noget af det, skal vi lære noget af det. Jeg mener ikke, der er begået fejl i den her sag.