Næstved etablerer stort vådområde

Næstved Kommune er ved at skabe et stort vådområde, der skal fjerne kvælstof og forbedre vandmiljøet i Smålandsfarvandet.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Gravemaskiner arbejder i disse dage med at etablere et nyt vådområde ved Bjørnebækken mellem Bisserup og Karrebæksminde.

Det oplyser Næstved Kommune.

Vådområdet, der skal realiseres sammen med staten, lodsejere og EU, bliver en cirka 20 hektar stor fladvandet sø med våde og tørre engområder. Håbet er at vådområdet skal fjerne kvælstof og dermed forbedre vandmiljøet i Smålandsfarvandet.

Projektet kalder kommunen Vådområdet ved Bjørnebækken. Vådområdet dannes ved at vandet fra Bjørnebækken fremover skal ledes ind over et stort fladt område. 

Artiklen fortsætter under billedet.

Bjørnebækken ligger mellem Bisserup og Karrebæksminde.
Bjørnebækken ligger mellem Bisserup og Karrebæksminde.
Foto: Næstved kommune

Området er i dag dyrket mark, som pumpes for at kunne dyrkes. Markerne blev høstet i juli, og her i august er gravearbejdet begyndt på stubmarkerne.

Skal skabe gode levevilkår for fisk og fugle

Størstedelen af jorden til vådområdet er blevet købt af staten, og Næstved Kommune har stået for at planlægning og etableringsarbejdet. 

Vådområdet indgår i de statslige vandplaner, og formålet er at fjerne kvælstof fra dræn- og vandløbsvand for at forbedre vandkvaliteten i de kystnære farvande. Når mængden af kvælstof reduceres i de kystnære farvande, vil mængden af alger ifølge kommunen blive reduceret, og vandet vil blive mere klart og bundforholdene bedre.

Ambitionerne for det nye vådområde er, at levevilkårene for fisk og bunddyr bliver forbedret, og man får en større biodiversitet. Risikoen for iltsvind vil ifølge kommunen ligeledes blive reduceret.

Vådområdet ligger tæt ved kysten og giver fuglene et nyt yngle- og fødesøgningsområde. Ligeledes forventes søen at få en bestand af brakvandsaborre.