Naboer klager over halvfærdigt hus

I snart 4 år har huset på Thyrasvej i Toksværd været under opbygning, og det plager naboerne. Derfor vil de have Næstved Kommune til at regere.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Det har stået på alt for længe, hvis man spørger naboerne til huset på Thyrasvej 31. I snart 4 år har huset været under opbygning. Derfor tog naboerne i april kontakt til Næstved Kommune. De mener nemlig, at kommunen bør gøre noget nu.

- At de følger loven og bruger byggelovens paragraf 14. Det står med meget få linjer, at huset skal holdes sømmeligt i forhold til de andre ejendomme. Og det er ikke tilfældet, siger Dan Morrison, der er nabo.

Naboerne har flere gange taget kontaket til ejeren af huset, men han har ikke regeret på deres henvendelser. Derfor mente de, at kommunen var den sidste udvej.

Byggelovens paragraf 14

  • Bebyggelse, ejendommes ubebyggede arealer og derpå værende indretninger skal holdes i forsvarlig stand, således at de ikke frembyder fare for ejendommens beboere eller andre eller på anden måde er behæftet med væsentlige mangler. Endvidere skal ejendommen holdes i en under hensyn til beliggenheden sømmelig stand.
    Stk. 2.
    Bestemmelserne i stk. 1 gælder, uanset hvornår bebyggelsen er opført. I bebyggede områder gælder de også for ubebyggede grunde.

Kilde: Retsinformation

Og naboerne mener altså, at ejeren overtræder byggeloven.

- Ejendommen skal holdes i sådan en stand, der svarer til de øvrige ejendomme – og det kræver ikke den store handelsskoleeksamen at se, det der ikke ligner resten, siger Dan Morrison. 

Kommunen søger vejledning hos Energistyrelsen

Fordi naboerne vil have Næstved Kommune til at regere, har kommunen nu taget kontakt til Energistyrelsen, der administrerer byggeloven. De vil nemlig finde ud af, om paragraffen kan bruges i den konkrete sag.

- Vi vil forsøge at dykke ned i, hvordan vi kan bruge paragraf 14, og hvornår den kan bringes i anvendelse, fortæller Daniel Lillerøi (Soc.Dem.), der er formand for Ejendomsudvalget.

Og fortsætter:

- Det er vanskeligt at vurdere sømmelighed, fordi vi ikke bare kan gå ind og tale om det på en bygning, der ifølge byggeloven overholder, at byggerier et påbegyndt efter et år.

Ifølge Energistyrelsen bruges paragraf 14 normalvis ikke, når det drejer sig om huse under opførsel, men kun til huse der renoveres. Det er derfor op til Kommunen, hvordan de vælger at forstå paragraffen. Energistyrelsen kan kun vejlede. Dog mener de ikke, at der er et problem i denne sag at bruge paragraf 14.

På Thyrasvej er naboerne ikke i tvivl om, hvordan historien bør ende.

- At han bygger huset færdigt, eller får det solgt til nogle andre, der vil bygge det færdigt. Bare det bliver færdigt, så det ligner alt det andet, siger Dan Morrison.

Mandag den 27.. oktober vil Ejendomsudvalget i Næstved Kommune samles for at diskutere, hvordan de skal arbejde videre med sagen.