Mulig motorvej sendt i høring

Vejdirektoratet er færdig med sin VVM-undersøgelse af en eventuel motorvej mellem Næstved og Rønnede.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Vejdirektoratet sender nu en VVM-redegørelse om en mulig motorvej mellem Næstved og Rønnede i høring ind til fredag d. 20. januar 2017.

Motorvej bliver dyrere

Af redegørelsen fremgår det, at en motorvej bliver dyrere end først antaget.

Den er faktisk steget en halv milliard.

Forslagenes linjeføringer har ikke ændret sig væsentligt, men Vejdirektoratet skriver, at "de mere detaljerede undersøgelser og skitseprojekteringen har vist, at der i forundersøgelsen ikke var taget tilstrækkeligt højde for placering af et højt grundvandsspejl, som medfører behov for et meget større råstofforbrug end forudsat i forundersøgelsen, og dermed en væsentlig merudgift i anlægsbudgettet."

Prisen for en eventuel motorvejsstrækning ligger mellem 1,245 mia. til 1,690 mia. alt efter hvilken model, der vælges.

Det skriver vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Forskellige forløb omkring Holme-Olstrup

​I VVM-undersøgelsen er der undersøgt fire forskellige forslag til en ny motorvej samt tre varianter, der har en alternativ tilslutning i Næstved.

Forslag A, B og C har forskellige forløb udenom Holme-Olstrup og Toksværd på den vestlige del af strækningen, men har samme linjeføring på den østlige del. Her forløber motorvejen blandt andet tæt på og parallelt med den eksisterede vej gennem Hesede skov. På den måde undgås der to gennemskæringer med både motorvej og den eksisterende vej. 

Forslag E er den mest sydlige af forslagene. Den forløber syd om Holme-Olstrup og Toksværd og syd om skoven Denderup Vænge, og tilsluttes Sydmotorvejen syd for Rønnede

Ved Rønnede er der udarbejdet et forslag til tilslutning med Sydmotorvejen, der primært tilgodeser de fleste trafikanter, der kører til og fra hovedstadsområdet.

Borgere kan gøre indsigelser

VVM-redegørelsen belyser bl.a. de trafikale og miljømæssige konsekvenser af hver enkelt forslag, hvilket i øvrigt også ligger i forlængelse af, at VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet.

Der er afsat otte uger til høringsfasen, undervejs i høringsfasen vil der bliver holdt borgermøde i lokalområdet.

Læs VVM-redegørelsen her.