¨

To mænd kendt skyldige: Medvirkede til skyderi ved tatovørbutik i Næstved

En mand blev i 2018 skudt i benet ved den nu lukkede tatovørbutik Don't Fear Ink i det centrale Næstved. Foto: Per Rasmussen

To mænd er ved retten i Næstved kendt skyldige i at medvirke til et skyderi foran en tatovørbutik.

Et enigt nævneting har ved retten i Næstved kendt to mænd på henholdsvis 22 og 23 år skyldige i at have medvirket til et skyderi den 20. april 2018 i Næstved.

Her blev en mand skudt i benet foran tatovørforretningen Don't Fear Ink, mens han sad og nød en øl i aftensolen. Begge tiltalte har nægtet sig skyldige i anklagen.

Strafudmåling i gang

Det er nu op til retten at afgøre, hvilken straf de to mænd skal have. For den 23-åriges vedkommende går anklager Siw Olsen fra Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi efter seks og et halvt til syv og et halvt års ubetinget fængsel og udvisning af Danmark for bestandigt. Den 23-årige er tidligere straffet for grov vold. Siw Olsen går samtidig også efter, at begge mænd får et opholdsforbud i Næstved og i alle Hells Angels og deres støttegruppers klubhuse i hele Danmark.  

Anklagerens argument for at udvise den 23-årige er, at han ikke har hverken uddannelse eller arbejde, at han tidligere er blevet idømt en betinget udvisning, han har hverken kone eller børn, og at han godt kan tale sproget i Irak, som han kommer fra. 

Den 23-åriges forsvarer, Nicolai Berg, mener, at den 23-årige maksimalt bør have fire års fængsel og at han ikke bør udvises af Danmark. Den 23-årige kom til Danmark som 5-årig, og han har ifølge forsvareren ingen chancer for at få sig en tilværelse i Irak. 

For den 22-åriges vedkommende går anklageren efter mellem seks og syv års fængsel. Den 22-årige har en lang række domme for overtrædelse af narkotikalovgivningen og lov om euforiserende stoffer bag sig, og han har tidligere fået en dom for overtrædelse af våbenlovgivningen, fordi han var i besiddelse af en kniv og en økse i en bil.

00:37

Den 20. april blev en mand ramt af et skud i benet foran tatovørforretningen Don't Fear Ink i Næstved. I dag falder der dom i sagen, hvor et nævningeting finder det bevist, at den forurettede har tilknytning til rockergruppen Satudarah.

Luk video

Forsvareren for den 22-årige, Kåre Pihlmann, plæderede for, at hans klient maksimalt skal have fire år, fordi det ikke var ham, der affyrede pistolen, men blot skulle udpege offeret og køre bilen. Samtidig lagde han vægt på, at den 22-årige ikke er tidligere dømt for vold, og at offeret ikke har varige mén efter skuddet. 

Retten fandt, at der var tre gerningsmænd ved skyderiet, nemlig de to tiltalte i retten i Næstved, og en tredje, der gemmer sig i Marokko. Nævnetinget mener, at det var den tredje mand, som mindst to gange affyrede den skarpladte pistol, men at den ene af de to dømte havde udpeget offeret for ham. Det ene skud ramte offeret i benet. Den tredje person er efterlyst, og hans sag vil blive behandlet selvstændigt, hvis det en dag lykkes at få ham fremstillet i retten.

Der var tre mænd i flugtbilen

Efter skyderiet flygtede de tre mænd til København. Den 23-årige har nægtet, at han var med i bilen og har fortalt i retten, at han befandt sig i Rådmandshaven i Næstved. Politiet har dog ved hjælp af masteoplysninger fra mændenes mobiltelefoner kunne bevise, at de ikke har været forbi Rådmandshaven, før de kørte til København, men at de kørte direkte fra gerningsstedet. Samtidig har politiet kunne se på overvågningsbilleder, at der var tre mænd i bilen.

Den 22-årige har erkendt, at han kørte bilen, og at han flygtede til Marokko sammen med den tredje mand. Den 22-årige vendte senere frivilligt tilbage til Danmark.

Ifølge retten har den 22-årige med sin adfærd accepteret skyderiet, ligesom det for den 23-åriges vedkommende viser, at han accepterede, at andres liv kom i fare fordi han var med i flugtbilen. 

Bandetilknytning ikke bevist

En betjent, der arbejder med at overvåge rocker- og bandemiljøet i Sydsjællands- og Lolland-Falsters politikreds, har vidnet i retten. Her forklarede han, at både de tiltalte, manden i Marokko, og skudofferet, efter politiets mening, har tilknytning til henholdsvis Hells Angels og Satudarah.

Nævnetinget har dog ikke fundet det bevist, at de to tiltalte havde relation til Hells Angels, ligesom de to tiltaltes forsvarere har nægtet, at det skulle være tilfældet. Derfor dømmes de ikke efter den særlige bandebestemmelse i straffeloven (§81a), som kan give dobbelt straf i visse alvorlige sager. I stedet blev de dømt efter straffelovens §81b, som kan forhøje straffen med 50 procent, når der eksempelvis er tale om skyderi på offentligt tilgængelige steder.

Nævningetinget mener dog, at det er bevist, at den forurettede i sagen har tilknytning til rockergruppen Satudarah.

Foruden medvirken til skyderiet er den 22-årige dømt for besiddelse af hash. Han hævdede i retten, at de 133 gram var til eget forbrug, men af mandens telefon fremgik det, at der fandt salg sted.

Straffeloven §81b

Begås en af de i denne lov omhandlede lovovertrædelser på offentligt tilgængeligt sted ved brug af skydevåben eller af våben eller eksplosivstoffer, som på grund af deres særdeles farlige karakter er egnet til at forvolde betydelig skade, jf. § 192 a, stk. 1, uden at forholdet er omfattet af § 81 a, kan straffen forhøjes indtil det halve.

Politiet havde også taget hundepatrulje med til at hjælpe med efterforskningen efter skudepisoden sidste år. Foto: Per Rasmussen

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App