Kraftigt iltsvind i Susåen

En måling viser, at der er for lidt ilt i Susåen.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Fiskene lever livet farligt i Susåen. Der er for lidt ilt i vandet - og det er særligt galt på strækningen fra Nåby til Skelby. Det viser en måling som miljølaboratoriet i Næstved Kommune har foretaget, skriver Sjællandske.

Årsagen er ukendt. Men Torben Jørgensen fra Danmarks Miljøundersøgelser mener, at der er for meget næring i vandet, og at åen er for langsomtflydende.

- Det et udtryk for, at man belaster åen hårdere, end den kan tåle. Der er for meget næring i vandet. Og hvis der ikke er sket nogen udledning, må den generelle belastning fra landbrug og by være for stor, siger Torben Jørgensen til Sjællandske.

Biolog Palle Myssen fra Næstved Kommune har ikke set noget lignede i hans 20 år som biolog. Han hælder dog til, at der ikke har fundet en forurening sted. Og det gør det endnu sværere at blive klog på.

- Hvis der var et udslip, handlede det jo bare om at finde synderen og få det stoppet. Hvis det er et naturfænomen, er det svært at gøre noget ved. Vi kan ikke gøre andet end at observere og forsat holde øje med det, siger Palle Myssen Til Sjællandske.