¨

Jagter underskrifter mod skolelukning: - Der er rigtig mange, som er bekymrede

Der er lige nu 43, der har skrevet under på underskriftsindsamlingen. Foto: Ida Valsted - TV ØST

En forælder i Holme-Olstrup er bekymret for, at skolen i landsbyen skal lukke. Derfor er der nu lavet en underskriftsindsamling mod skolelukningen.

Der bliver fyldt blæk i kuglepennene i Holme Olstrup for tiden.

Forælder Martin Kielsgaard har nemlig stiftet en underskriftsindsamling for at bevare Holmegaardsskolens afdeling i Holme-Olstrup. For i forbindelse med, at Næstved Kommune lægger op til en ny skolestruktur, så står skolen i Holme-Olstrup for tur.

To forslag er lige nu sendt i høring, hvor afdelingen i Holme-Olstrup står til at lukke.

- Der er rigtig mange, som er bekymrede. Det betyder jo, at byen afvikles, lyder det fra Martin Kielsgaard.

- Den er et bindeled i byen. Den bliver ikke kun brugt som skole, den bliver også brugt til fritidsaktiviteter. Samtidig flytter flere og flere børnefamilier til, og det vil de nok ikke, hvis der ingen skole er. Vi frygter derfor, at vi ikke får tilflyttere. I stedet for at byen udvikles, så afvikler man den.

Jeg synes, at lokalområdet står bedre ved at have én god, velfungerende skole, end at have to halvdårlige skoler

Lars Hoppe Søe (R), formand for Børne- og Skoleudvalget

Udover Holme-Olstrup er Toksværd og Fensmark afdelinger under Holmegaardsskolen. I skrivende stund har 43 skrevet under på underskriftsindsamlingen.

Lavest social trivsel

Af det materiale, der er sendt i høring, fremgår det, at ud af de tre afdelinger under Holmegaardsskolen er den sociale trivsel lavest på afdelingen Holme-Olstrup.

Ifølge Martin Kielsgaard har flere forældre ikke haft mulighed for at svare på undersøgelsen, men han giver dog som en mulig forklaring på, hvorfor trivslen ligger lavest, at der har været meget vikardækning og sygdom.

- Så det har været børnene, der ikke trives, ikke en utilfredshed blandt forældrene.

Men er det ikke børnenes trivsel, der er det vigtigste?

- Jo, selvfølgelig. Men det er også et udtryk for, at ledelsen måske ikke har kunnet håndtere det. Og hvis ledelsen ikke kan håndtere sygdom, så løser man det jo ikke ved at lukke skolen, siger Martin Kielsgaard.

- Og så er sådan en undersøgelse en øjebliksmåling. Situationen er en helt anden nu, slår han fast.

De mindste skal til Toksværd

I dag er skolen i Holme-Olstrup for elever fra 0.-6. klasse. Det ene forslag, der er sendt i høring, lægger op til, at alle elever fra afdeling Holme-Olstrup flytter til Toksværd, som forbliver en 0.-6. klasse skole.

Det andet forslag lægger op til, at alle elever fra Holme-Olstrup flytter til Toksværd, og at afdeling Toksværd udvides til en 0.-9. klasse skole. Udskolingseleverne bliver dermed delt mellem afdeling Toksværd og Fensmark.

Bliver det en realitet, betyder det, at Martin Kielsgaards børn skal til Toksværd.

- Jeg synes ikke, det er rimeligt, siger han.

Men de skal alligevel til Toksværd efter 6. klasse?

- Jeg har det bedre med, at mit barn i 7. klasse skal cykle til Toksværd, end mit barn på seks år skal det. De skal cykle på landevejen mellem Rønnede og Næstved, som er meget trafikeret. Det, synes jeg ikke, er fair.

Hellere én god skole end to halvdårlige

Formanden for Børne- og Skoleudvalget i Næstved Kommune, Lars Hoppe Søe (R) forstår forældrenes bekymring.

- Men der ligger en skole tre kilometer væk. Der er rigtig god infrastruktur i området, Så jeg synes, at lokalområdet står bedre ved at have én god, velfungerende skole, end at have to halvdårlige skoler, om man så må sige, siger Lars Hoppe Søe.

- Så jeg vil sige, at der er simpelthen ikke børn til to skoler i et samfund, hvor der bor 2.000-2.500 mennesker - de kan ikke understøtte, at der skal ligge to skoler i min optik.

Til november skal der tages stilling til høringssvarene, hvor det derefter bliver afgjort, hvilket forslag kommunen vælger at gå med.

- Indtil da lytter vi til, hvad der kommer i høringssvar, siger Lars Hoppe Søe.

Hvad formanden hælder mest til, venter han med at beslutte, indtil han har set høringssvarene.

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET I NÆSTVED KOMMUNE LÆGGER OP TIL DISSE JUSTERINGER AF SKOLESTRUKTUEN

Fladsåskolen
Fladsåskolen med afdeling Mogenstrup og afdeling Korskilde forbliver uændrede

Susåskolen
Susåskolen med afdeling Glumsø, afdeling Herlufmagle og afdeling Holsted forbliver uændrede

Ellebækskolen
4. klasse flytter fra afdeling Kildemark til afdeling Kalbyris, så mellemtrinnet og overbygningen ligger samlet på afdeling Kalbyris. Der sker ikke yderligere ændringer på afdeling Kalbyris

Holmegaardsskolen 
To forslag bliver sendt i høring. For begge gælder, at afdeling Holme-Olstrup lukker

- Det ene forslag lægger op til, at alle elever fra afdeling Holme-Olstrup flytter til afdeling Toksværd, som forbliver en 0.-6. klasse skole

- Det andet forslag lægger op til, at alle elever fra afdeling Holme-Olstrup flytter til afdeling Toksværd, og at afdeling Toksværd udvides til en 0.-9. klasse skole. Udskolingseleverne bliver delt mellem afdeling Toksværd og afdeling Fensmark

Lille Næstved Skole
Lille Næstved Skole med afdeling Fuglebjerg, afdeling, Sandved, afdeling Hyllinge, afdeling Karrebæk, afdeling Karrebækvej, afdeling Herlufsholmvej forbliver uændrede

Der er dog afsat 30 mio. kr. i budget 2019 til en udbygning på Karrebækvej, der bliver en 0.-9. kl. skole pr. 2020

Kobberbakkeskolen
For Kobberbakkeskolen gælder det, at:

Afdeling Uglebro
- Afdeling Uglebro lukker, og eleverne flytter til afdeling Sydby

Afdeling Sydby
- Afdeling Sydby bliver fremover en 0.-3. klasse skole, inkl. specialområdet
- 4.-6. klasserne flytter til afdeling Sjølund
- 4.-6. klasser på specialområdet flytter til afdeling Sct. Jørgen
- U og B-klasser flytter fra afdeling Sydby, til Lille Næstved Skole, afdeling Karrebæk
- Derudover flytter familieklasserne fra afdeling Sct. Jørgen til afdeling Sydby

Afdeling Sjølund
- Afdeling Sjølund bliver fremover en 4.-9. klasse skole
- Tidligere elever på afdeling Sct. Jørgen forbliver afdeling Sjølund og afslutter 9. klasse
- Verdensklasserne flytter fra afdeling Sjølund til afdeling Sct. Jørgen

Afdeling Sct. Jørgen
- Afdeling Sct. Jørgen bliver fremover en 0.-9. klasse skole. Den indfasning sker over de næste tre år.
- SIA-klasserne udfases over de næste tre år

Afdeling Rønnebæk
- Uændret
Se mere
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App