I krig mod invasiv krebseart - kommune opfordrer borgere til at tage på krebsejagt

En eksotisk krebseart hærgrer i de sydsjællandske åer. Nu beder Næstved Kommune borgerne om hjælp.

Signalkrebsen, en invasiv krebseart, har fundet vej til flere vandhuller i Næstved Kommune. Krebsen er aggressiv og til stor gene for de hjemlige arter. 

Derfor erklærer Næstved Kommune nu krig mod den eksotiske krebs og opfordrer kommunens borgere til at fange og eventuelt spise den uvelkomne krebseart, så den forsvinder ud af åerne.

På Facebook har kommunen lagt et opslag ud om, hvordan man kan kommer i gang med krebsefiskeriet.

Det er især i Susåen ved Tystrup-Bavelse Søerne, at den uønskede krebs er på fremmarch, men også i Fladså og i andre vandhuller er den invasive art blevet spottet.

Spis den ene art, red den anden

Det er især flodkrebsen, der bliver undertrykt af den fjendtlige signalkrebs. De to arter minder meget om hinanden størrelsesmæssigt, men den fredløse signalkrebs er kendetegnet ved at have hvide/turkise pletter på sin klosakse.

Hvorfor er signalkrebsen uønsket?

Ifølge Næstved Kommune smager både de store og små signalkrebs fantastisk efter en tur i kogende vand. Det gode ved signalkrebsen er, at den må fanges hele året rundt. 

Der eksisterer desuden ikke et mindstemål for signalkrebsen, fordi det er en invasiv art. Det vil sige, at alle signalkrebs ikke skal genudsættes i vandet og helst aflives efter fangst - uanset størrelse.

Der er til gengæld et mindstemål på flodkrebsen på ni centimeter. Flodkrebsen må dog kun fanges på bestemte tider af året. I Næstved Kommune er flodkrebsen dog så truet, at det anbefales, at den altid genudsættes efter fangst.

Fang krebs med kattemad

Ønsker du at melde dig til tjeneste i krigen mod krebsearten, så får du brug for krebsefælder.

Der findes to slags fælder, en såkaldt krebsebrik, der skal tjekkes flere gange i timen eller en krebseruse, der skal tjekkes en gang om dagen. Det kan du læse mere om via kommunens Facebook-opslag.

Som madding anbefales det at bruge døde ferskvandsfisk eller kattemad. 

Husk, at krebsefangst kræver fisketegn og tilladelse fra den, der ejer arealet ned til åen.