I dag er de første tilfældigt udvalgte borgere testet for coronasmitte

Uden mistanke om smitte eller symptomer har de første borgere her i regionen i dag været indkaldt til test i corona-teltet i Næstved.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Tilfældigt udvalgte borgere bliver fra i dag testet for, om de har haft coronasmitte uden at vide det. Testen skal bruges til at danne et samlet overblik over, hvor mange danskere reelt har været smittet med corona.

Det er nemlig ikke alle, som har symptomer, selvom de er eller har været smittet, forklarer Steen Ethelberg, der er afsnitsleder for Infektionsepidemiologi & Forebyggelse hos Statens Serum Institut. Han har stået i spidsen for det ekspertudvalg, der er udpeget af Sundheds- og Ældreministeriet til at designe den befolkningsundersøgelse, som politikerne har vedtaget skal laves.

- Formålet er at kaste lys over mørketallet og forstå, hvor mange der har været smittet ind til nu. Det er vigtigt at forstå, hvor mange der faktisk har været smittet, forklarer han til TV2 ØST.

Testen foregår som en blodprøve, der tages fra patienten. I den vil man kunne se, om personen har antistoffer mod corona, som er et tegn på coronavirusset har været i kroppen.

Borgerne er tilfældigt udvalgt, og dermed sigter man mod at opnå et repræsentativt befolkningsudsnit.

quote Det er meningen, at borgerne skal vælges fuldstændig tilfældigt i hele landet

Steen Ethelberg, afsnitsleder, Infektionsepidemiologi & Forebyggelse, Statens Serum Institut

Dagens undersøgelser, som vil fortsætte i de kommende uger, er en del af en større befolkningsundersøgelse og et led i den politiske aftale, der blev indgået i sidste uge, som også har banet vejen for yderligere genåbning af Danmark.

Et bedre overblik

Borgere vil foruden en blodprøv også opleve at blive bedt om at svare på et spørgeskema, som skal hjælpe med at danne et billede af, i hvilket omfang smittede med coronavirus har haft symptomer.

Foruden testen for antistoffer mod corona vil borgere også blive indkaldt til test for, om de aktuelt er smittede med corona ved en såkaldt PCR-test, forklarer Steen Ethelberg.

- Med test for aktiv smitte er det formålet at finde ud af, om smittetrykket ændrer sig, så man kan bruge det i epidemibekæmpelsen – aktuelt genoplukningen af landet – men også hvis smitten vender tilbage, vil vi gerne kunne måle smittetrykket.

Med PCR-testen får politikere og myndigheder et mere nøjagtigt billede af, hvor hurtigt epidemien spreder sig i befolkningen i takt med at landet åbnes igen, imens antistoftest giver et overblik over, hvor stor en andel af befolkningen, der har været smittet indtil nu.

I dag træffer politikere og myndigheder beslutning på baggrund af antallet af indlagte – men fordi det kan tage op til 15 dage fra smitte til en eventuel indlæggelse, er der tale om en tidsmæssig forsinkelse i den viden, man har om, hvordan covid-19 udvikler sig i Danmark, forklarer Steen Ethelberg.

Kun en af tre borgere i spil til test

I hver region skal mindst 250 tilfældigt udvalgte borgere testes for corona i hver uge, mens der på landsplan samlet testes 6.000 borgere for, om de allerede har været smittet med corona, med de såkaldte antistoftest.

Her har de første 2.600 borgere fået en indkaldelse torsdag i sidste uge til test i denne uge. Her af er lidt under en femtedel af indkaldelserne sendt til borgere i regionen.

- Det er foreløbigt kun muligt at teste for antistoffer i fem af de 16 telte i landet. Et telt i hver region, og i Region Sjælland står teltet i Næstved, forklarer Steen Ethelberg og tilføjer:

- Det skyldes, at befolkningsundersøgelsen endnu er under opstart.

Det er dog meningen, at borgerne skal vælges fuldstændig tilfældigt i hele landet, men fordi der endnu kun testes i Næstved, ville det blive en meget lang tur for nogle af borgerne, forklarer Steen Ethelberg:

- Derfor vælger vi folk i den kommune, hvor teltet står, samt de tilstødende kommuner.

Det vil sige Næstved, Slagelse, Sorø, Ringsted, Faxe og Vordingborg kommuner, der til sammen er hjemkommune for omkring 37 procent af regionens godt 837.000 indbyggere.

Foreløbigt testes også kun personer over 18 år.

Håbet er dog ifølge Steen Ethelberg snart at kunne udvide med antistoftest til de øvrige testtelte her i regionen, så alle borgere i alle regionens 12 kommuner vil kunne indkaldes til test.

Ingen grund til nervøsitet

Testen er som sådan ikke et test af den enkelte borger. Men resultatet af testen skal indgå i et samlet billede af hvor mange, der har haft coronavirus.

Borgeren vil dog også få resultatet oplyst.

Borgere indkaldes til test via deres e-boks eller per brev tilfældigt udvalgt i CPR-registeret med en såkaldt tilfældighedsgenerator.

- I og med det er helt tilfældigt, er der god chance for, at man får et repræsentativt udsnit – specielt hvis man gør det nogle gange, forklarer Steen Ethelberg om de resultater, undersøgelsen vil bringe i de kommende uger.

Han gør det klart, at man ikke skal blive nervøs, hvis man bliver indkaldt til undersøgelse. For indkaldelsen sker tilfældigt og har til formål at give et mere præcist billede af, hvem har været smittet.

Og på den måde kan vi måske også hurtigere få genskabt, den hverdag vi hver især kender.

- Jeg vil gerne opfordre alle, der modtager en invitation, til at deltage i undersøgelsen. Det er vigtigt, at vi får et retvisende billede af, hvordan epidemien har ramt Danmark, siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) i en meddelse om befolkningsundersøgelsen.

- På den måde bliver vi klogere på epidemiens udvikling, hvilket er en vigtig forudsætning for, at vi kan genåbne vores samfund på en kontrolleret og tryg måde.