Hver femte lærerstilling er forsvundet i løbet af 10 år

930 lærerstillinger i vores område er forsvundet på 10 år. Det mærkes især i Næstved Kommune.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Forbruget af time-vikarer i folkeskolerne i vores region er steget markant de sidste ti år. Nu viser tal, som TV2 ØST har indhentet via Danmarks Statistik og Danmarks Lærerforening , at der i samme periode er 930 færre lærerstillinger i de 12 kommuner, TV2 ØST dækker.

Det svarer til, at næsten en femtedel af alle lærerstillinger i vores område er forsvundet på 10 år.

For ti år siden, var der 5090 lærere ansat i vores område. I dag er der 4160
For ti år siden, var der 5090 lærere ansat i vores område. I dag er der 4160

Den udvikling bekymrer kredsformanden i Næstved Lærerkreds, Lise-Lotte Horn Jacobsen.

- Det er klart, at det her har en reel effekt på de opgaver, der skal løses i skolerne - og kvaliteten i undervisningen. Det er ikke en kritik af vikarerne og heller ikke af skolens ledelse - men det er vigtigt, at vi holder kvaliteten i vores undervisning på skolerne, og det udføres bedst af uddannet personale, siger Lise-Lotte Horn Jacobsen. 

Diagrammet her viser antallet af løse vikarer - omregnet til fuldtidsstillinger - der var sidste år sammenlignet med i 2012.
Diagrammet her viser antallet af løse vikarer - omregnet til fuldtidsstillinger - der var sidste år sammenlignet med i 2012.

85 færre lærerstillinger i Næstved Kommune

Lise-Lotte Horn Jacobsen understreger, at samarbejdet med Næstved Kommune er godt, og kommunen går langt for at tiltrække uddannede lærere.

Læs også
Sofie har ikke haft undervisning i to fag siden november
Læs også
Sofie har ikke haft undervisning i to fag siden november

Alligevel er der 85 lærerstillinger færre i Næstved Kommune, end der var for ti år siden. Samtidig er forbruget af vikarer i kommunens folkeskoler steget fra det, der svarer til 24,3 fuldtidsstillinger i 2013 til 43 stillinger i 2022.

- Det rammer kvaliteten, når man fravælger uddannede lærere, siger formand i Næstved Lærerkreds, Lise-Lotte Horn Jacobsen.
- Det rammer kvaliteten, når man fravælger uddannede lærere, siger formand i Næstved Lærerkreds, Lise-Lotte Horn Jacobsen. Foto: Mahmoud Riyad Al-Tamir - TV2 ØST

Skal man tro Næstved Lærerkreds, er der en simpel forklaring på de mange forsvundne lærerstillinger.

-  Tallene står slet ikke mål med det faldende elevtal, så jeg tror, at det handler om økonomi. Skolernes økonomi er presset, og så tager man nogle hurtige beslutninger i form af at ansætte en vikar i til at varetage opgaven i stedet for at ansætte en uddannet lærer.

quote Jeg kender ikke nogle skoleledere, der hellere vil bruge vikarer fremfor uddannede lærere

Kathrine Ersted Sørensen, centerchef, Næstved Kommune

Hun anerkender, at det i nogle tilfælde ikke kan lade sig gøre at finde den helt rigtige, uddannede lærer til jobbet.

- Det er svært at rekruttere uddannede lærere, men det handler også om at skabe et godt miljø, så lærerne ønsker at komme til Næstved. Dernæst handler det ikke mindst også om at fastholde de lærere, vi har. For eksempel at sørge for efteruddannelse og udviklingsmuligheder, siger formanden.

Brug for en debat

Ifølge Lise-Lotte Horn Jacobsen skal man tage en tilbundsgående debat om folkeskolens fremtid.

- Vi skal kigge på den forventningsafstemning om, hvad det er for opgaver, der ligger i folkeskolen, for der er alt for mange opgaver, der lander i folkeskolen, og som vi så skal løse for de samme ressourcer og den samme økonomi.

- Vi skal have en tilbundsgående og ordentlig debat om - både lokalpolitisk og landspolitisk - hvad det er, folkeskolen skal kunne i fremtiden, siger formanden.

- Vi skal se bredere på vikarbegrebet, siger Centerchef for Skoler og Dagtilbud i Næstved Kommune, Kathrine Ersted Sørensen.
- Vi skal se bredere på vikarbegrebet, siger Centerchef for Skoler og Dagtilbud i Næstved Kommune, Kathrine Ersted Sørensen. Foto: Jesper Truelsen - TV2 ØST

Vikarer løser mange opgaver

I Næstved Kommune afviser chefen for skoleområdet, at skolerne kan finde på at bruge vikarer frem for uddannede lærere af økonomiske årsager.

- Jeg ser ikke den sammenhæng. Jeg kender ikke nogle skoleledere, der hellere vil bruge vikarer fremfor uddannede lærere. Men der vil altid være lærere, der bliver syge, skal på orlov, efteruddannelse og så videre, så der sætter man vikarer ind, siger Centerchef for Skoler og Dagtilbud i Næstved Kommune, Kathrine Ersted Sørensen.

- Men vi skal også se det i lyset af, hvilke opgaver folkeskolerne står med for at skabe kontinuitet for eleverne. Selve vikarbegrebet skal vi se noget bredere på, da de dækker over mange opgaver i skolen, siger hun.

Læs også
Markant stigning i antallet af vikarer
Læs også
Markant stigning i antallet af vikarer

Centerchefen er enig i, at man bør tage en debat om fremtiden folkeskole, hvis den skal bevares som en stor og vigtig institution i det danske samfund.

- Det er vigtigt, at vi har folkeskolen. Det er en samlende institution, hvor alle - fra alle lag i samfundet - er sammen. Jeg tænker da, at man fra politisk side sagtens kunne investere flere penge i eksempelvis at få mere efteruddannelse til lærerne og lavere klassekvotienter, så der er masser af ting, vi kunne ønske os på folkeskoleområdet, siger Kathrine Ersted Sørensen.


Nyhedsoverblik