Gråænder aflivet efter fugleinfluenza ved Fuglebjerg

Fødevarestyrelsen har i samarbejde med Beredskabsstyrelsen i dag aflivet den gråandebesætning ved Fuglebjerg på Sydvestsjælland, der tirsdag blev konstateret smittet med fugleinfluenza af typen H7.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Smitten blev opdaget i forbindelse med rutinemæssig overvågning for fugleinfluenza. Besætningen på godt 250 avlsgråænder havde den mindre alvorlige fugleinfluenza H7 i kroppen, men viste dog ingen tegn på sygdom. Alle gråænderne blev i løbet af formiddagen aflivet for at forebygge smitte og forhindre, at virus udvikler sig. Virus kan mutere til en mere farlig udgave af fugleinfluenza.

Gråænderne blev aflivet med en overdosis bedøvelsesmiddel og herefter kørt til destruktion i en forseglet container. Ejendommen skal nu gennemgå en grundig rengøring og desinfektion.

Ejeren får erstatning for sine dyr på baggrund af en taksering af besætningen, og myndighederne betaler udgifterne til rengøring og desinfektion af gården.

Der er oprettet en 1 km spærrezone omkring gården, hvor en række restriktioner skal overholdes. Flytning af fjerkræ og andre fugle i fangenskab, æglægningsklart fjerkræ, daggamle kyllinger og æg inden for, til eller fra spærrezonen må kun ske med fødevareregionens tilladelse. Inden for spærrezonen er det forbudt at afholde markeder, dyrskuer og kapflyvninger, og man må ikke udsætte fjervildt.

Spærrezonen opretholdes op til to måneder, indtil den bliver ophævet af Fødevarestyrelsen.