¨

Frustreret gårdbutiksejer tvinges til at fjerne sit store reklamebanner

En gårdbutiksejer ved Næstved er blevet dømt for at overtræde loven, fordi han opsatte flere reklameskilte.

01:43

Retten i Næstved har afgjort, at skiltene og banneret er ulovlige. Video: Tina Mortensen - TV2 ØST

Johnny Vallentin har en gårdbutik, der ligger lidt udenfor Næstved.

For at lokke kunder ind satte han i 2014 to skilte op ved Slagelsevej samt et banner ved sin ejendom på Guderupvej. Men skiltene er ifølge Vejdirektoratet ulovlige, fordi de skæmmer det åbne landskab, og derfor har direktoratet givet ham påbud om at fjerne dem.

De to skilte ved Slagelsevej, reklamerede for æg og juletræer, er sidenhen blevet fjernet i 2017.

Det er simpelthen noget svineri, at man ikke kan få lov til at drive en virksomhed på landet

Johnny Vallentin, gårdbutiksejer

Johnny Vallentin har dog nægtet at fjerne banneret ved sin gårdbutik, fordi det ifølge ham har en stor betydning for at lokke kunder i butikken og dermed hans indtjeningsmuligheder.

Men nu har Retten i Næstved afgjort, at skiltene og banneret er ulovlige. Retten kræver samtidig, at banneret skal været pillet ned senest den 19. december.

- Jeg har tabt sagen og idømmes en bøde på 5.000 kroner. Retten har givet Vejdirektoratet medhold i samtlige anklagepunkter, siger Johnny Vallentin.

Hvis ikke banneret bliver fjernet, får han månedligt bøder på 3.000 kroner.

- Det er simpelthen noget svineri, at man ikke kan få lov til at drive en virksomhed på landet, fordi man tilfældigvis bor ud til en statsvej og ikke en kommunalvej. Der er stor forskelsbehandling, fordi naboerne må godt skilte, og det må jeg ikke, siger han.

Vil anke afgørelsen

Johnny Vallentin var tiltalt for ikke at have fjernet skiltene og banneret ved sin ejendom på Guderupvej, hvor der står Genbrugs og Gårdbutik, som ifølge Vejdirektoratets vurdering er for stort.

Vejdirektoratet henviser til Naturbeskyttelsesloven, som beskriver, at der ikke må stå reklame- eller propagandaskilte i det åbne landskab.

Artiklen fortsætter under billederne.

Banneret kan ses fra Slagelsevej ved Næstved. Foto: Tina Mortensen - TV2 ØST

  Foto: Tina Mortensen - TV2 ØST

- Skiltene gør en kæmpe forskel, fordi som lille enmandsvirksomhed har man ikke råd til at købe store annoncer i fjernsyn, radio eller i aviserne. Så det her er min måde at gøre folk opmærksom på, at jeg eksisterer og forsøger at få en levevej, siger Johnny Vallentin.

- Jeg kan ikke spå om fremtiden ved at pille skiltene ned, men jeg kan forestille mig, at det bestemt kan mærkes i omsætningen og indtjeningen, tilføjer han.

Sådan er reglerne for skilte i det åbne land

Naturbeskyttelsesloven paragraf 21

 

I det åbne land må der ikke opsættes plakater, afbildninger, fritstående skilte, lysreklamer og andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed. Skiltning om servicevejvisning og turistoplysningstavler, der opsættes af myndighederne i henhold til vej- og færdselslovgivningen, anses ikke for opsætning i reklame- og propagandaøjemed.
 

Stk. 2. Forbuddet i stk. 1 omfatter ikke

 1. Virksomhedsreklamer, som opsættes i umiddelbar tilknytning til virksomheden, når de ikke virker dominerende i landskabet,
   
 2. Skiltning om virksomheder og om salg af erhvervsgrunde, der opsættes i et område, der i en lokalplan er udlagt som erhvervsområde, uanset at området ikke er udbygget,
   
 3. Skiltning om salg af erhvervsgrunde og erhvervsudvikling, der opsættes i et område, der i en kommuneplan er udlagt som erhvervsområde, uanset at området ikke er udbygget,
   
 4. Mindre skilte, der opsættes højst 30 m fra byer, herunder landsbyer, med højst 3.000 indbyggere beregnet fra grænsen for den bymæssige bebyggelse, og som oplyser om lokale virksomheder i byen,
   
 5. Mindre oplysningskilte vedrørende næringsdrift eller virksomhed, når skiltet opsættes på egen ejendom eller ved indkørsel til egen ejendom fra nærmeste offentlige vej eller private fællesvej,
   
 6. Mindre skilte om sæsonbetinget salg af frisk frugt, grønsager, blomster, juletræer og pyntegrønt dyrket på den pågældende ejendom, der i sæsonen opsættes på egen ejendom, ved indkørsel til egen ejendom fra nærmeste offentlige vej eller private fællesvej eller ved en anden nærliggende sidevej eller markvej,
   
 7. Skiltning i forbindelse med trafiksikkerhedskampagner, der er godkendt af Rådet for Sikker Trafik,
   
 8. Valgplakater, bannere og lign., der opsættes i forbindelse med folketingsvalg, valg til kommunale, regionale eller andre offentlige råd eller folkeafstemninger,
   
 9. Skiltning til lokale arrangementer, herunder loppemarkeder, sportsarrangementer og byfester, der afholdes i en by eller i det åbne land, når skiltningen placeres ved indfaldsvejen eller indfaldsvejene til en by højst 30 m fra grænsen for den bymæssige bebyggelse og inden for en radius af 5 km fra det sted, hvor arrangementet afholdes,
   
 10. Skiltning til små, enkeltstående arrangementer i det åbne land, herunder åben gård-arrangementer, når skiltningen opsættes på den pågældende ejendom eller ved indkørsel til ejendommen fra nærmeste offentlige vej eller private fællesvej, og
   
 11. Skiltning til større arrangementer, herunder dyrskuer, omrejsende cirkus, koncerter eller musikfestivaller, der afholdes i det åbne land, når
  • a)​​skiltningen placeres på det sted, hvor arrangementet finder sted, eller ved indkørsel til ejendommen fra nærmeste offentlige vej eller private fællesvej eller
  • b)skiltningen placeres ved indfaldsvejen eller indfaldsvejene til en by højst 30 m fra grænsen for den bymæssige bebyggelse og inden for en radius af 30 km fra det sted, hvor arrangementet afholdes.
    

Stk. 3. Skiltning som nævnt i stk. 2, nr. 9-11, må kun vedrøre arrangementer af højst 1 uges varighed og må tidligst opsættes, 14 dage før arrangementet afholdes, og skal være nedtaget senest 1 uge efter arrangementets afslutning, medmindre andet er bestemt i regler fastsat efter stk. 6.

Stk. 4. Miljø- og fødevareministeren kan i helt særlige tilfælde dispensere fra forbuddet i stk. 1 til en virksomheds opsætning af et mindre oplysningsskilt ved en nærliggende by, hvor virksomheden ikke er beliggende, hvis helt særlige tilkørselsforhold eller andre særlige geografiske forhold fratager virksomheden muligheden for at opsætte et skilt i overensstemmelse med stk. 2, nr. 4.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der anbringes reklamer på idrætsanlæg.

Stk. 6. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte nærmere regler om skilte og skiltning som nævnt i stk. 2, herunder om varigheden af skiltningen og om størrelse, udformning og placering m.v.

 

 

Kilde: Danske Love.

Se mere

Han beskriver sagen, der begyndte tilbage i 2014, som rodet, og Vejdirektoratets vurderinger er ifølge ham uretfærdige.

- Det sker på baggrund af et skøn, så det kommer an på den medarbejder (fra Vejdirektoratet red.). Så hvis han er i dårligt humør, så står man skidt. Men hvis han er en flink mand og i godt humør, så står man godt, og det kan simpelthen ikke være rigtigt, siger Johnny Vallentin.

Hos Vejdirektoratet kan de ikke kende billedet af, at det kommer an på den enkelte medarbejder, hvordan en sag bliver vurderet.

Vi er selvfølgelig glade for, at retten har vurderet, at den måde, Vejdirektoratet har håndteret sagen på, er korrekt

Maria Meiner, afdelingsleder, Vejdirektoratet.

- Jeg er selvfølgelig ked af, hvis der er den opfattelse, men i Vejdirektoratet gør vi meget ud af, at den sagshåndtering, vi har på denne type sager, er ensartet på tværs af landet, siger Maria Meiner, der er afdelingsleder i Vejdirektoratet i Næstved.

Hun er tilfreds med dommen, som Johnny Vallentin modtog torsdag ved middagstid fra Retten i Næstved.

- Vi er selvfølgelig glade for, at retten har vurderet, at den måde, Vejdirektoratet har håndteret sagen på, er korrekt, og at vores påbud burde være fulgt, siger Maria Meiner.

Kører rundt og finder ulovlige bannere

Vejdirektoratets afdelingsleder i Næstved fortæller, at direktoratet har medarbejdere, der kører rundt på de danske veje og blandt andet holder øje med ulovlige reklamer.  

- En af de opgaver, vejmandstilsynet har, det er at holde øje med de reklameskilte, der findes langs vores veje og indrapportere, hvis der er noget, man vurderer, er ulovligt opsat, siger hun.

Artiklen fortsætter under billedet.

Johnny Vallentin modtog dommen i sin e-boks klokken 12.45. Foto: Tina Mortensen - TV2 ØST

- Når vi får kendskab til de her sager omkring ulovlige bannere, så tager vi en snak med ejerne i forhold til at rådgive dem om, hvordan man kan reklamere, hvis vi finder, at de her bannere er ulovligt opsatte, og det gør vi sådan set på fuldstændig ensartet måde i alle sager, siger Maria Meiner.

Johnny Vallentin vil nu anke afgørelsen fra byretten.

Opdatering:

Artiklen er opdateret med kommentarer fra afdelingsleder Maria Meiner, Vejdirektoratet.

 

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App