Forsvaret kan stoppe vindmøller ved Sparresholm Gods

Forsvaret protesterer mod planerne om vindmøller på Sparresholm. De kan forstyrre vigtig radiokommunikation, lyder det.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Planerne om at opsætte tre vindmøller på 150 meter i højden ved Sparresholm Gods i Næstved Kommune er lige nu i høring. 

Der er kommet flere end 30 indsigelser mod planerne, skriver Sjællandske. Heriblandt to høringssvar fra Forsvaret, som gerne vil være fri for møllerne. 

- En opførelse af de planlagte vindmøller vil bevirke en forringelse af Forsvarets Ground-Air-Ground kommunikation i et geografisk område nordøst for de planlagte tre vindmøller. Forringelsen vil være markant i lave flyvehøjder, står der i høringssvarene ifølge Sjællandske. 

Lyttestation forstyrres

Forsvarets modstand begrundes i, at der ligger en lyttestation med en 50 meter høj radiomast bare 1,8 kilometer fra det område, hvor godsejer Thomas Garth-Grüner vil opføre de tre kæmpevindmøller. 

Vindmøllerne på Sparresholm skal sikre en indtjening ud over den, der laves på landbrug og skovdrift.

- Det er et projekt, vi har arbejdet på i rigtig lang tid. Det var en mulighed, der bød sig, sagde godsejer Thomas Garth-Grüner til TV ØST tidligere i år. 

Vindmølleprojektet er også kritiseret af nabokommunen Faxe, som er ved at opføre et udsigtstårn i Camp Adventure og frygter, at udsigten til tre store vindmøller vil forringe udsigtstårnets værdi.

Høringsfasen sluttede den 20. august.

Sparreholm Gods ligger sydvest for Rønnede på Sydsjælland.