¨

Fødevareindustrien fik dioxinæg fra Herlufmagle

Foto: TV ØST

Fødevareindustrien har fået nogle få tusinde æg fra dioxinfodrede høns fra Herlufmagle. Men det betragtes som ufarligt.

En lille mængde æg fra høns, der har fået dioxinforurenet foder, har den danske producent, Triova Aps. fra Herlufmagle leveret til fødevareindustrien. Men her udgør de forurenede æg så lille en mængde i produktionen, at det ikke er farligt, siger Triovas indehaver, Glenn Nielsen.

- Det er som at smide et æg i havet. Så meget bliver det fortyndet op, siger Glenn Nielsen, som har aflagt rapport til Plantedirektoratet.

Plantedirektoratets kontorchef, Henrik Danmand Nielsen, sagde tidligere mandag, at "der er kun et marginalt fødevareaspekt i det, om overhovedet noget."

Der er tale om kasserede, såkaldte knækæg, som udgør skønsmæssigt to til tre procent af de æg, som er lagt til avlsbrug. Af de æg, der er lagt af høns, som har fået dioxinforurenet foder, har Triova har haft to leverancer af knækæg til fødevareindustrien. Det svarer til et par paller med mellem 5000 og 8000 æg, siger Glenn Nielsen.

Han oplyser, at virksomheden kun har modtaget en enkelt forurenet foderleverance fra sin tyske leverandør, Lohmann LTZ. Det var den 24. november sidste år, og leverancen var på 26 ton.

- Det er for os en lille mængde, som var brugt på fem dage, siger Glenn Nielsen.

Foderet har ikke været brugt til høns, som lægger æg til detailhandlen, men kun til avlsdyr og kun til høns i toppen af avlspyramiden, som er bedste- eller oldeforældre til dem, der lægger konsumæg, siger Glenn Nielsen.

Han oplyser, at Plantedirektoratet har tilladt Triova at blive ved med at avle på de høns, der har fået dioxinforurenet foder.

Ingen af avlsdyrene vil gå til konsum, når de er udtjente. Det gør de heller ikke til daglig, oplyser Glenn Nielsen.

Han siger også, at der endnu ikke foreligger et endeligt analyseresultat af, om mængden af dioxin i foderet har været over grænseværdien. Det tyder de foreløbige analyser dog på.

 /ritzau/

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App