¨

Flere udsatte børn i Næstved kan få hjælp til at gå til boksning, spejder og fodbold

Mohammed Hussein er flygtning og en del af projektet 'Foreninger For Alle'. Her fik en brobygger ham til at gå til boksning i Næstved. Nu er der bevilget penge til at projektet kan fortsætte to år endnu. Foto: Martin Stilling - TV2 ØST

Et succesfuldt projekt, der får flygtningebørn ind i foreningslivet i Næstved, skulle slutte ved årets udgang. Men Fritidsudvalget forlænger nu projektet.

Børn og unge med flygtningebaggrund har fået en hjælpende hånd til at blive aktive i bokseklubber og andre idrætsforeninger i Næstved Kommune.

Projektet Foreninger for Alle stod dog til at slutte ved udgangen af 2019, men nu har det fået en økonomisk indsprøjtning, så det kan fortsætte i en udvidet udgave.

Fritidsudvalget under Næstved Kommune har netop bevilget 245.000 kroner over de næste to år.

- Vi har valgt at bruge nogle penge på at støtte projektet, fordi vi synes, det er vigtigt, siger Torben Stenstrup, formand for udvalget og spejderleder hos KFUM-spejderne i Herlufmagle. 

Sammen med midler fra DGI Storstrømmen og foreningen Broen Næstved betyder det, at projektet kan fortsætte, og at brobyggere fortsat vil have til opgave at hjælpe udsatte børn og unge ind i foreningslivet og fastholde dem der.

Alle udsatte børn skal kunne få hjælp

I modsætning til det hidtidige projekt, så vil det fremover ikke længere kun være børn og unge med anden etnisk baggrund, der er i målgruppen, men alle udsatte børn og unge i kommunen.

- Samtidig skal projektet ikke kun hjælpe børnene ind i idrætsforeninger, men i alle typer foreninger i Næstved Kommune, fortæller fritidsformanden.

Foreninger For Alle version 2:

Målet er at mindst 100 børn og unge, som ikke allerede er foreningsaktive, vil benytte sig af et idræts- eller foreningstilbud i lokalområdet:

  • 40 børn i projektets første år
  • 60 børn i projektets andet år

Erfaringerne fra Foreninger For Alle-projektet har været, at arbejdet med en brobygger, der hjælper barnet eller det unge menneske over i foreningen, er altafgørende for indsatsen. Uden den håndholdte indsats var det unge menneske formentlig aldrig blevet medlem eller var hurtigt faldet fra igen.

 

Kilde: DGI Storstrømmens ansøging til Fritidsudvalget om en fortsættelse af "Foreninger for Alle".

Se mere

Næstved kommune har tidligere fået lavet en fritidsvaneundersøgelse af Syddansk Universitet, som viste, at en række sociale barrierer betyder, at det ikke er alle børn og unge, der har adgang til foreningslivet.

- Det vil vi gerne gøre noget ved, for alle børn og unge skal have lov at opleve de stærke fællesskaber, som man oplever i foreningslivet. Det, tænker vi, er rigtig vigtigt, siger Torben Stenstrup.

Brobyggere gør en forskel

Foreninger For Alle er blandt andet kendetegnet ved at have fem konsulenter, som kan opsøge udsatte børn og unge og hjælpe dem ind i foreningslivet, og det er det, der, ifølge DGI Storstrømmens formand, gør en forskel:

- Når vores brobygger tager fat i dem (børn og unge, red.) og siger, husk, at nu starter sæsonen, vi skal i gang igen, så viser det sig, at størsteparten af dem går i gang igen, sagde Henrik Holmer, da TV2 ØST interviewede ham om Foreninger For Alle i september.

Fritidsudvalget i Næstved kommune:

  • Fritidsudvalget fungerer som bindeled mellem alle de foreninger i Næstved kommune, der er omfattet af Folkeoplysningsloven (fx idrætsforeninger, spejdere, rollespillere, amatørteater m.fl.) og Næstved Kommunes politikere (Byrådet og Kulturudvalget), samt ansatte medarbejdere og ledere i fx Center for Kultur og Borgerservice.
  • Fritidsudvalget har ni medlemmer, der er valgt af kommunens foreninger indenfor forskellige områder.
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App