Fisk i Susåen skal have bedre forhold

Nu skal der graves endnu en å parallelt med Susåen. Den alternative å skal hjælpe på forholdene for fiskene i åen.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Ikke bare én, men to Susåer.

Det er planen, som Skov- og Naturstyrelsen arbejder på. Det er et større projekt, der skal skaffe næsten uddøde fiskearter tilbage til Susåen, skriver Sjællandske. Det skal ske ved at lave to parallelle å-forløb fra Kranøen i Rådmandshaven og halvanden kilometer nordpå til Herlufsholm Skole. Tanken er at grave en alternativ å, der skal bugte sig ind gennem skoven på den østlige side af Susåen.

Grunden til, at Skov- og Naturstyrelsen foreslår en ny å langs den eksisterende, er, at mange fiskearter ikke har kræfter nok til at forcere en lille dæmning nær Kranøen. Stigningen er uoverkommelig, så ved at lave en halvanden kilometer lang alternativ rute, udjævnes højdeforskellen og fiskene kan nemmere svømme op ad åen.