For få elever - privatskole i Holme-Olstrup åbner ikke efter sommerferien

Holme-Olstrup Privatskole bliver ikke til noget i denne omgang. Der er ikke nok indmeldte elever til den nye skole.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Omkring tyve børn er blevet meldt ind på Holme-Olstrup Privatskole, men det er ikke nok til, at skolen kan åbne efter sommerferien.

- Det er både en personlig skuffelse og en skuffelse for hele bestyrelsen. I særlig grad over for de forældre og de elever, der har indskrevet sig, at vi ikke kan levere varen, siger bestyrelsesmedlem Søren Peter Foldberg.

I en pressemeddelelse skiver bestyrelsen bag friskolen, at det hverken er økonomisk eller pædagogisk forsvarligt at starte skolen. Og onsdag den 4. marts besluttede de derfor at sætte projektet i bero.

- Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden her til at takke alle de, som troede på os og har støttet os igennem processen. En særlig tak og stor beklagelse skal sendes til de forældre, som rent faktisk tog beslutningen og indskrev deres børn hos os, skriver bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlem: - Vi er ikke lykkedes med kerneopgaven

Søren Peter Foldberg fortæller, at bestyrelsen har brugt mange kræfter på at få friskolen op at stå, men det har ikke været nok til at få skolen etableret i år.

quote Der er mange ting, vi er lykkedes med, men vi er ikke lykkedes med kerneopgaven

Søren Peter Foldberg, bestyrelsesmedlem, Holme-Olstrup Privatskole.

- Der er mange ting, vi er lykkedes med, men vi er ikke lykkedes med kerneopgaven, og det var det, at vi skulle have haft 30 unger nu her allersenest 1. april. Dem har vi simpelthen ikke, siger han.

Ved det første møde, som bestyrelsen holdt for at finde ud af, om der var opbakning til en privatskole i Holme-Olstrup, registrerede de 74 mulige elever.

Men som tiden er gået, er det endt med, at kun omkring 20 elever er blevet skrevet op til skolen. Og det kan ifølge Søren Peter Foldberg blandt andet skyldes, at børnene, der tidligere gik på folkeskolen i Holme-Olstrup, er faldet godt til på andre skoler i området.

- Jeg tror ikke, det er ond vilje, men børnene skal jo gå i skole, og når så virkeligheden går i gang, og børnene er tilfredse, og forældrene er tilfredse, så flytter man jo ikke barnet en gang til, siger han.

Men bestyrelsesmedlemmet peger også på en anden mulig årsag.

- Det kan også være, at vi ikke har været dygtige nok. At vi ikke har fået beskrevet projektet godt nok, siger Søren Peter Foldberg.

- Personligt føler jeg, at vi har gjort vores bedste, men det er ikke let at starte en friskole på nuværende tidspunkt i Danmark, og sådan er det, siger han.

Projektet er pakket i en papkasse

Selvom privatskolen i Holme-Olstrup ikke bliver til noget i år, så er det stadig en mulighed, at skolen kan opstå senere.

- Vi har pakket projektet ned i en papkasse nu, men papkassen kan åbnes igen, siger Søren Peter Foldberg.

- Hvis der er en gruppe forældre, der siger: Nej det er ikke godt nok, det der bliver tilbudt vores børn i folkeskolen. Vi vil have vores skole tilbage til Holme-Olstrup, så kan det blive til noget.

- Der skal jo være forældre til de her 30 børn, som siger, nu skal vi gå i gang, så kan vi tage handsken op igen, siger han.