¨

Endnu en kommune indfører tilskud til hjemmepasning

Sidste år fortalte forældrene til Thore og Magne i Vordingborg kommune, at de ønskede tilskud til hjemmepasning, men et flertal af lokalpolitikerne var imod. Nu har nabokommunen, Næstved vedtaget et tilskud på 5.700 kroner om måneden til småbørnsforældre. Foto: Jesper Truelsen - TV ØST

Næstved Kommune indfører nu tilskud til pasning af egne børn. Kommunen er dermed den niende her i landsdelen, der har det tilbud til småbørnsforældre.

Forældre i Næstved Kommune kan snart få tilskud til at passe deres egne børn i op til et år.

Et enigt byråd stemte tirsdag aften ja til et forslag om at indføre tilskud til pasning af egne børn - et tilskud som også findes i otte andre kommuner i TV2 ØSTs sendeområde.

- Det her er noget, der interesserer en del af dem, der påtænker at flytte til kommunen eller bor her. Det er nok det emne, jeg har fået flest henvendelser om i den tid, jeg har været formand, sagde Lars Hoppe Søe (R), formand for Børne- og Skoleudvalget ved aftenens byrådsmøde.

Det er nok det emne, jeg har fået flest henvendelser om i den tid, jeg har været formand

Lars Hoppe Søe (R), formand for Børne- og Skoleudvalget, Næstved Kommune

Tilskuddet kommer til at lyde på 5.700 kroner pr. måned for børn i vuggestuealderen. Den forælder, der modtager tilskuddet, kan få det i maximum et år, og perioden skal være sammenhængende.

- Hidtil har det været sådan lidt mærkeligt, at naboen kan få penge for at passe ens barn, men man kan ikke selv få, sagde Lars Hoppe Søe (R) på byrådsmødet.

Venstre ønskede større tilskud

Forslaget om tilskud til hjemmepasning har været oppe at vende i Børne- og Skoleudvalget flere gange, men nu fandt udvalget en model, som alle medlemmer kunne blive enige om, og som altså blev stemt igennem i byrådet.

Betingelser for at få tilskud til pasning af egne børn er, at ansøgeren:

 1.  har tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer.
   
 2.  ikke samtidig modtager offentlig overførelsesindkomst eller har en arbejdsindtægt
   
 3.  ikke er omfattet af § 13, stk. 10, og § 13 f, stk. 1-4, jf. § 26, stk. 4-10, i lov om aktiv socialpolitik ”Borgere som er omfattet af aktivlovens § 13, stk. 10 og § 13f, stk. 1-4 modtager ikke en offentlig overførselsindkomst (f.eks. kontanthjælp, uddannelseshjælp eller overgangsydelse) fordi de selv har valgt ikke at udnytte deres arbejdsmuligheder, hvilket er et ufravigeligt krav i forhold til berettigelse til disse ydelser. Så selv om ansøgeren om tilskud til pasning af egne børn opfylder krav nr. 2 om ikke at modtage offentlige overførselsindkomster, så vil man ikke være berettiget tilskuddet, hvis det skyldes, at man har fået afslag på f.eks. kontanthjælp begrundet med, at man er omfattet af bestemmelserne i de aktivlovens § 13, stk. 10 og §13f, stk. 1-4.”
   
 4.  har opholdt sig her i riget i 7 ud af de seneste 8 år. Kravene om tilstrækkelige danskkundskaber, og om ophold, gælder ikke for EU/EØSborgere, i det omfang de efter EU-retten er berettiget til ydelsen.
   

Kilder: Dagtilbudsloven samt Næstved Kommunes sagsfremstilling

Se mere

Venstre havde gerne set, at tilskuddet blev højere, nemlig 7.126 kroner pr. måned, som svarer til 85 procent af det tilskud, kommunen giver til en dagplejeplads.

- Et lavt tilskud kan ramme socialt skævt. For en enlig mor kan det være svært, og der kan knap 1500 kroner gøre en forskel, sagde Sebastian Mylsted-Schenstrøm (V), der er medlem af Børne- og Skoleudvalget.

Jeg er ret sikker på, at i 100 procent af tilfældene, så er det moren, der vil passe barnet

Tina Højlund Pedersen (S), byrådsmedlem, Næstved

Enhedslisten havde også gerne set, at tilskuddet var højere, men Susanne S. Tariq (EL) kaldte det for en fin start, og vil være til gavn for børnene i kommunen.

- Jeg synes, det er en rigtig god ting, at børn har en mulighed for ikke at skulle være i daginstitution i rigtig mange timer fem dage om ugen, fra de er helt små af.

Artiklen fortsætter efter grafikken.

Grafik: Nick Abildgaard

Ikke Socialdemokraternes idé

Jørgen Christiansen fra Socialdemokratiet sagde, at forslaget ikke er sået i et socialdemokratisk rosenbed, men man havde fået ændret det oprindelige forslag, så han og hans gruppe også kunne stemme for forslaget.

Partiet fik blandt andet indført, at det år, man kan få tilskuddet, skal være sammenhængende, så det ikke bliver bøvlet for dagplejere og vuggestuer at skulle have et barn tilmeldt ad flere omgange.

- Det vil give ordentlige arbejdsvilkår for dagplejere og institutioner, sagde Jørgen Christiansen.

Nogle af byrådsmedlemmerne udtrykte også bekymring for, at ordningen vil være et problem for ligestillingen mellem kønnene.

- Jeg er ret sikker på, at i 100 procent af tilfældene, så er det moren, der vil passe barnet, i og med at vi i forvejen ikke har ligestilling, og at det oftest er kvinden, der har den laveste indtægt og dermed den indtægt, der nemmest kan undværes. Og ligesom det er tilfældet, når kvinden af helt naturlige årsager er nødt til at tage barslen, så kommer der en regning, som følger kvinden resten af livet, i og med at vores pensioner generelt er meget lavere end mændenes, sagde Tina Højlund Pedersen (S).

Tilskudsordningen træder i kraft 1. januar 2021 og skal evalueres i efteråret 2021.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App