Elenes barndom var "et helvede" - nu er kommunen frikendt i sagen

Der er netop faldet dom i den sag om offentlig omsorgssvigt, som Elene Nielsen har anlagt mod Næstved Kommune. Dommen faldt ud til kommunens fordel.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Kommunen er frifundet i alle punkter.

Sådan lyder dommen, efter at 30-årige Elene Nielsen lagde sag an mod Næstved Kommune for offentligt omsorgssvigt, da hun som barn blev udsat for blandt andet seksuelle overgreb.

- Der foreligger ikke oplysninger om underretninger eller andre forhold, der kunne give grundlag for mistanke om overgreb mod Elene Nielsen, før det den 2. februar 2000 kortfattet blev oplyst, at udarbejdelsen af en psykologisk undersøgelse ville tage længere tid, fordi det var nødvendigt at afklare, hvorvidt Elene Nielsen havde været udsat for seksuelle overgreb, står der i dommen.

Længere nede står der desuden:

- På denne baggrund finder retten, at Næstved Kommune ikke vidste eller burde vide, at Elene Nielsen i tidsrummet fra december 1999 til august 2000 var i risiko for seksuelle overgreb, ligesom der ikke forelå en tilstrækkeligt begrundet mistanke, der medførte en pligt for kommunen til at foretage yderligere undersøgelser.

Har støtte fra Børns Vilkår

Elene Nielsen anlagde sagen med støtte fra Børns Vilkår, fordi hun og børneorganisationen mener, at kommunen skulle have grebet ind og fjernet Elene Nielsen fra hjemmet. Et hjem, der ifølge Elene Nielsen bar præg af overgreb og flere andre alvorlige svigt, som hun mener, kommunen kendte til og burde have reageret på.

quote Jeg vil beskrive store dele af min barndom som et helvede

Elene Nielsen, Næstved

- Jeg vil beskrive store dele af min barndom som et helvede, sagde Elene Nielsen i september til TV2 ØST.

Her fortalte hun, hvordan hun voksede op i et hjem præget af alkohol, fysisk og psykisk vold og seksuelle overgreb.

Hun beskrev, hvordan hun i perioder som barn levede uden mad, uden voksenopsyn og uden voksenkontakt. Derfor måtte hun selv sørge for at have rent tøj på og at komme i skole. Da hun blev lidt ældre, begyndte de mandlige bekendtskaber, der kom i hjemmet, også at udnytte hende seksuelt, fortalte hun til TV2 ØST. 

Først som 11-årig blev Elene Nielsen fjernet fra hjemmet, da hendes faster tog affære.

Elene Nielsen har i retten krævet en erstatning på 300.000 kroner, fordi hun mener, at kommunen havde mulighed for at stoppe de svigt, hun blev udsat for.

Men det mente Retten i Næstved altså ikke, der var beviser for, at den kunne have gjort.

Organisation har vundet alle sager

Retssagen begyndte i september måned og udsprang af en målrettet indsats i Børns Vilkår. Her har børneorganisationen forsøgt at hjælpe personer, der som børn og unge var været udsat for det, de kalder offentligt omsorgssvigt – altså hvor en kommune har undladt at gribe ind, selv om den har været vidende om omsorgssvigt eller overgreb i hjemmet.

Den første lignende sag kom for retten i 2017. Her havde tre søstre fra Skælskør sagsøgt Slagelse Kommune for ikke at have fjernet dem fra en plejefamilie præget af seksuelle overgreb. Landsretten tilkendte søstrene 100.000 kroner hver.

Siden har yderligere syv sager med Børns Vilkårs hjælp været behandlet ved retten. De er blevet vundet, og der er blevet indgået forlig i 37 sager.

Elene Nielsen står ved det skur, hvor de voksne mødtes for at drikke, og hvor flere af de mænd, der udnyttede hende seksuelt, også holdt til.
Elene Nielsen står ved det skur, hvor de voksne mødtes for at drikke, og hvor flere af de mænd, der udnyttede hende seksuelt, også holdt til. Foto: Tina Mortensen - TV2 ØST

Næstved Kommune har ikke ønsket at udtale sig til TV2 ØST om sagen på grund af tavshedspligt. Men i retten forklarede kommunens advokat, at kommunen godt vidste, at der var udfordringer i hjemmet, men at kommunen ikke vidste, hvor galt det stod til og derfor heller ikke havde mulighed for at handle på det.

- Der var ikke hjemmel til at tvangsfjerne Elene, fastslog Næstved Kommunes advokat, Søren Skjerbek, i Retten i Næstved.

- Næstved Kommune har ikke vidst eller burde have vidst, at Elene var udsat for vanrøgt og seksuelle overgreb, sagde han i retten.

Staten skal betale sagens omkostninger, fordi Elene Nielsen har fået fri proces i sagen.