Drikkevand fra Fuglebjerg Vandværk skal stadigvæk koges

Man kan endnu ikke drikke vandet fra Fuglebjerg Vandværk uden først at koge det, men beredskabschef meddeler, at man nu formentlig har identificeret forureningskilden.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Kildeopsporingen og prøver indikerer, at forureningskilden udspringer fra den lille rentvandstank.

Vandværket arbejder på højtryk for at udbedre den lille rentvandstank, og der vil efterfølgende blive udtaget opfølgende prøver, som dokumenterer, at vandkvaliteten overholder gældende grænseværdier.

Stammer forureningskilden som formodet fra den lille rentvandstank, vil der som minimum gå 14 dage inden vandet igen kan anvendes uden at koge det. Det tager 14 dage, fordi det er nødvendigt at foretage udbedringer på den lille rentvandstank, gennemskylle tank og ledningsnet og efterfølgende dokumentere via nye prøver, at vandet ikke er forurenet.

Det er derfor stadigvæk nødvendigt at koge alt drikkevand. Så snart der er nye oplysninger, vil kommunens hjemmeside blive opdateret.