¨

Direktør glæder sig over udsigten til specialsygehus: - Det har hele tiden været vores ønske

Vagn Bach, sygehusdirektør ved Næstved Sygehus, glæder sig over, at der er kommet en plan for Næstved Sygehus.

Regionens første specialsygehus skal være i Næstved. Og det glæder sygehusdirektøren, at der endelig er kommet klarhed over sygehusets fremtid.

- Vi er rigtig glade for den her plan. Det har hele tiden været vores ønske, at Næstved Sygehus kunne blive et specialsygehus.

Sådan lyder det fra Vagn Bach, der er sygehusdirektør på Næstved Sygehus. For som direktøren siger, så skal regionens første specialsygehus være i Næstved. Og det glæder sygehusdirektøren, da der gennem lang tid har været usikkerhed omkring Næstved Sygehus.

- Der har faktisk været usikkerhed omkring Næstved Sygehus’ funktioner helt tilbage fra 2010. Og de beslutninger, som Næstved Sygehus nu har gjort, sikrer, at vi nu kan udvikle og renovere sygehuset til de funktioner, vi skal have der i fremtiden, siger Vagn Bach.

Økonomi

Fordelt over 2018 til 2022 er der et samlet rådighedsbeløb på i alt 64,3 millioner kroner til at realisere transformationsprojektet for Næstved Sygehus

 

Der er udarbejdet følgende overordnede budget for gennemførelsen af projektet:

  • Håndværkerudgifter inkl. fast inventar 44,0 mio. kr.
  • Omkostninger og byggeteknisk rådgivning 10,8 mio. kr.
  • Uforudselige udgifter 9,5 mio. kr.
  • Samlede omkostninger i alt: 64,3 mio. kr.
     

Kilde: Forretningsudvalgsmøde i regionen den 29. oktober

Se mere

Et åbent sygehus

Udover i Næstved bliver der også et speicalsygehus i Roskilde.

- Her skal vi have et åbent sygehus for planlagte indgreb fra ambulant virksomhed, og alt hvad der ikke er akut, kan i virkeligheden laves i en eller anden grad for de borgere, der bor i nærheden af Næstved Sygehus. Herudover får vi et enkelt medicinsk sengeafsnit, som kan varetage nogle af de funktioner, der også er i det nære miljø, siger Vagn Bach.

Hvad er planen for selve bygningen?

- Planen er, at man tager en hel del ud af sygehusdriften, som man så kan sælge fra. Og alt det, der er tunnelforbundet, skal bevares, udvikles og renoveres til netop at varetage de her specifikke funktioner, forklarer sygehusdirektøren.

Specialsygehuset skal efter planen være klar i 2024.

BEHANDLINGSTILBUD PÅ NÆSTVED SYGEHUS:

Ortopædkirurgi

Inden for ortopædkirurgi tilbydes der på Næstved Sygehus behandling af alle typer knoglebrud, udskiftning af hofte- og knæled, amputationer samt kikkertundersøgelser af knæ og skuldre. Mange af disse behandlinger udføres ambulant.

 

Medicinske sygdomme

Næstved Sygehus behandler patienter med hjertesygdomme, diabetes, lungesygdomme og ældresygdomme. Patienter med lungesygdomme indlægges i Næstved, mens de øvrige specialer fungerer som ambulante funktioner som en del af ETUB. Med henblik på at styrke diabetesbehandlingen i regionen etableres "Steno Diabetes Center". Enheden i Næstved skal sikre nærhed og patientcentrede tilbud i forhold til forebyggelse, screening og behandling af senkomplikationer og komorbiditet i forbindelse med diabetes.

 

Onkologi

Til kræftpatienter tilbydes der på Næstved Sygehus medicinsk- og strålebehandling af patienter med kræft i lunger, endetarm mv. Sygehuset har også en Palliativ enhed, der er et lindrende tilbud til kræftpatienter, som er uhelbredeligt syge.

 

Urologi

Næstved Sygehus tilbyder behandling af patienter med sygdomme, skader og medfødte misdannelser i nyrer, urinveje og mandlige kønsorganer.

 

Fysioterapi/Ergoterapi

Fysio- og ergoterapi på Næstved Sygehus tilbyder genoptræning ved lidelser i led, muskler, sener og bindevæv - eksempelvis diskusprolaps og gigt.

 

Afdelingen assisterer ligeledes med behandling og hjælp til genoptræning af ambulante og indlagte patienter, ligesom afdelingen ligeledes står for udlån af midlertidige hjælpemidler til patienter.

 

Neurorehabilitering

På Næstved Sygehus tilbydes genoptræning og rehabilitering af patienter med erhvervet hjerneskade.

 

Klinisk Immunologi 

Næstved Sygehus har et transfusionscenter til behandling af blodprodukter, et stamcellelaboratorium, en blodbank til tapning af fuldblod og et plasmaferesecenter til tapning af blod og plasma fra donorer.

 

Smertecenteret

Under anæstesiologisk afsnit hører Smertecenteret Næstved. Målet med smertecenteret er at hjælpe patienter med kroniske smerter til at opnå bedre livskvalitet ved at gøre patienterne bevidste om hvordan smerterne kan lindres og forværres.

 

Klinisk Biokemi

Klinisk Biokemi på Næstved Sygehus støtter afsnittene på sygehuset med EKG og blodprøvetagning. Derudover driver afdelingen AK-centeret som består af AK-hjemmepleje, AK-klinik og AK-skole som alle ligger på Næstved Sygehus.

  

Røntgen

Der drives en radiologisk afdeling på Næstved Sygehus der støtter de andre afsnit på sygehuset. Derudover tilbyder afdelingen "drop in røntgen" hvor patienter der skal have lavet røntgen undersøgelser af hjerte, lunge eller knogler kan møde på uden tidsbestilling, hvis blot patienten har fået en henvisning fra lægen.

 

Jordemoderkonsultationen

På Næstved Sygehus drives der ligeledes en jordemoderkonsultation til gravide kvinder.

 

Skadeklinikken

Skadeklinikken herunder også Garantiklinikken fortsætter på Næstved Sygehus.

 

Præhospitalt Center 

I 2019 - 2020 flyttes Præhospitalt Center fra Slagelse Sygehus til Næstved Sygehus. Præhospitalt Center har ansvar for alle ambulancer og akuthelikopteren i hele regionen.

 

Dialyse

I 2019-2020 etableres der dialysefunktion på Næstved Sygehus.

Se mere
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App