Borgmester: En ny motorvej vil betyde alt

​En ny motorvej mellem Næstved og Rønnede rykker et skridt nærmere, når der i dag er sidste frist for at indgive indsigelser.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Muligheden for at blinke ud på en motorvej mellem Næstved og Rønnede rykker i dag et skridt nærmere.

Fredag den 20. januar er der nemlig sidste chance for at indsende sin indsigelse til Vejdirektoratet i forbindelse med den VVM-redegørelse, som de sendte i høring i november sidste år.

- Der er kommet omkring 300 høringssvar, og især inden for de seneste 14 dage er der kommet mange. Det lader til, at det betyder meget for borgerne, siger Ulrik Larsen, projektchef i Vejdirektoratet, til TV ØST.

Selvom samtlige høringssvar stadig mangler at blive gennemgået af Vejdirektoratet, så kan de allerede nu se en tendens i svarene.

quote Det vil betyde alt. Virksomhederne har sukket efter en motorvej i mange år, og hvis Næstved skal udvikle sig, så kan det ikke gå for hurtigt med den motorvej

Carsten Rasmussen (S), borgmester i Næstved Kommune

- Der er en tendens til, at mange er positive over for projektet, og det er lidt anderledes i forhold til mange andre vejprojekter, fortæller Ulrik Larsen.

Ifølge Vejdirektoratet er der mange virksomheder, som har indsendt positive høringssvar.

Borgmester: Det er vigtigt for byen

For Næstveds borgmester, Carsten Rasmussen (S), er ikke i tvivl om, at en ny motorvej vil få stor betydning for hele området omkring Næstved. Og han glæder sig over de positive tilbagemeldinger.

- Det er især vigtigt, når transportudvalget inde på Christiansborg skal træffe en beslutning om en ny motorvej, at folk bakker op. 

- Det vil betyde alt. Virksomhederne har sukket efter en motorvej i mange år, og hvis Næstved skal udvikle sig, så kan det ikke gå for hurtigt med den motorvej, siger Carsten Rasmussen.  

Motorvej bliver dyrere

Af redegørelsen fremgår det, at en motorvej bliver dyrere end først antaget. Den er faktisk steget en halv milliard.

Forslagenes fire linjeføringer har til gengæld ikke ændret sig væsentligt.

Men Vejdirektoratet skriver, at "de mere detaljerede undersøgelser og skitseprojekteringen har vist, at der i forundersøgelsen ikke var taget tilstrækkeligt højde for placering af et højt grundvandsspejl, som medfører behov for et meget større råstofforbrug end forudsat i forundersøgelsen, og dermed en væsentlig merudgift i anlægsbudgettet."

Prisen for en eventuel motorvejsstrækning ligger mellem 1,245 milliarder kroner til 1,690 milliarder kroner alt efter hvilken model, der vælges.

Det vil ifølge Vejdirektoratet tage omkring to måneder at behandle de mange svar. Herefter vil de overlevere en samlet rapport med dertilhørende anbefalinger til transportministeren.

I sidste ende er det politikerne på Christiansborg, der beslutter, hvorvidt motorvejen skal etableres. 

Belyser trafikale og miljømæssige

VVM-redegørelsen belyser blandt andet de trafikale og miljømæssige konsekvenser af hver enkelt forslag, hvilket i øvrigt også ligger i forlængelse af, at VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet.

Der blev afsat otte uger til høringsfasen, undervejs i høringsfasen vil der bliver holdt borgermøde i lokalområdet.

Læs VVM-redegørelsen her.