Borgmester: Byråd vil stemme for DSB-værksted i Mogenstrup

Borgmester Carsten Rasmussen (S) forventer, at et flertal i byrådet tirsdag aften vil gøre det muligt for DSB at bygge værksted ved Mogenstrup.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Artiklen er opdateret
<p>Til Byrådsmødet tirsdag var der bred enighed om at godkende lokalplanen, så DSB kan bygge et stort værksted ved Mogenstrup. </p><br><p> Til mødet var alle undtagen Enhedslisten enige, som det også inden mødet var forventet. </p><br><p> - Vi stemmer imod. Vi er ikke enige i, at det skal ske på bekostning af naturen. Vi foreslår en alternativ placering, som flere lokale ved høringer har bedt om, sagde Susanne Tarig (EL) til byrådsmødet. </p><br><p> Flertallet betyder, at plangrundlaget er på plads, og DSB kan gå i gang med opførelsen af værkstedet. </p>

Tirsdag aften forventer Næstved borgmester, Carsten Rasmussen, at et flertal i byrådet vil stemme for en ny lokalplan, der baner vejen for, at DSB kan bygge et stort værksted ved Mogenstrup sydøst for Næstved.

Han regner med, at Enhedslisten vil stemme imod ændringen i lokalplanen, mens resten af byrådet vil stemme for.

- Så er plangrundlaget på plads, og så kan DSB gå i gang, siger Carsten Rasmussen.

Byggeriet skal have grønne tage

Siden ændringen i lokalplanen blev sendt i høring i februar, er der kommet 35 indsigelser fra borgere og organisationer.

quote Vi er godt klar over, at dem i Myrup ikke er glade for at skulle have et erhvervsområde så tæt på

Carsten Rasmussen (S), borgmester, Næstved Kommune.

Flere af dem, der har gjort indsigelser, er bekymrede for, at DSB-værkstedet vil komme til at påvirke området negativt.

- Vi er godt klar over, at dem i Myrup ikke er glade for at skulle have et erhvervsområde så tæt på, siger Carsten Rasmussen.

For at komme nogle af de bekymringer i møde, er der efter høringen blevet ændret i lokalplanen, så værkstedet skal afskærmes med beplantning. 

Også tagene skal være såkaldt grønne tage, der bliver beplantet med stenurt eller en anden type vegetation.

- Der er blevet sagt ja til grønne tage på bygningerne, så det bliver ikke almindelige tagplader eller teglsten, forklarer borgmesteren.

Han fortæller, at der i planerne også er taget højde for at mindske eventuel lysforurening fra værkstedet, hvor der vil blive arbejdet i døgndrift

- Der skal laves belysning, der lyser ned og ikke lyser hele området op om natten, siger han.

Naboer frygter for fredet naturområde

Da DSB annoncerede, at de ville bygge et nyt, stort togværksted ved Mogenstrup Ås, begyndte flere naboer i området at samle sig i Aktivgruppen til besvarelse af landskabet ved Mogenstrup Ås.

De er bekymrede for, hvad byggeriet af værkstedsanlægget vil betyde for det naturskønne område, og de frygter, at værkstedet vil ødelægge naturen ved den fredede Mogenstrup Ås og Fårebakkerne.

Artiklen fortsætter under billedet.

 
  Foto: Nick Abildgaard / Grafik

Værkstedet bliver ikke bygget på det fredede område, og Næsted Kommune skriver som svar til indsigelserne, at der gennem processen med ændringen af lokalplanen for området har været lagt vægt på at værkstedets bebyggelse og aktiviteter kommer til at påvirke omgivelserne mindst muligt.

Thor Temte og Susanne Steensgaard Tariq fra Enhedslisten har begge tidligere stemt nej til planerne om DSB-værkstedet, da de ikke mener, der er taget tilstrækkeligt hensyn til naturinteresser og istidslandskabet.

Flere arbejdspladser til området

Med etableringen af det store værksted ved Mogenstrup kan Næstved Kommune se frem til, at der kommer mere end 100 nye arbejdspladser til området, fortæller borgmesteren.

Det er arbejdspladser til blandt andet elektroingeniører og mekanikere.

- Det er helt nye typer af arbejdspladser, vi ikke har i Næstved Kommune i forvejen, siger han.

Carsten Rasmussen regner også med, at et DSB-værksted i Mogenstrup vil give nogle mere stabile togforbindelser på Sydsjælland, Falster og Lolland, fordi der vil holde togsæt klar i regionen, hvis et tog skulle bryde sammen.

Vil give mere trafik i området

Næstved Kommune forventer, at etableringen af det nye værksted vil øge trafikken i lokalområdet på grund af blandt andet pendlertrafik og varetransport.

Derfor skal Fladsågårdsvej udvides, og forholdene for cyklister og gående skal forbedres.

Værkstedet ventes at åbne i 2025.