Borgermøde i Næstved

Knap 1.400 mennesker er samlet i Næstved til det 2. borgermøde om sygehusplanerne i Region Sjælland. Mødet foregår i de næsten fyldte Næstved-haller

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Program for borgermøde:

19.00 Velkomst ved regionsrådsformand Steen Bach Nielsen

19.10 Vilkår og forudsætninger for sygehusplanen ved koncerndirektør Lars O. Henriksen

19.35 Sang og alternativt scenarie ved Næstved Kommune

19.45 Spørgsmål og debat ved ordstyrer Trine Sick

21.30 Tak for i aften ved regionsrådsformand Steen Bach Nielsen

Det kommende supersygehus i Region Sjælland skal ligge i enten Næstved, Ringsted, Køge eller Roskilde.

Det har regionspolitikerne aftalt forud for den endelige afgørelse, der bliver taget på et regionrådsmøde 16. marts.

Blandt de fire scenarier, der er i spil, bevarer Næstved kun et sygehus i det scenarium, der opererer med  hovedsygehuset i Næstved samt akutsygehuse i Roskilde, Holbæk og Nykøbing Falster.

 

 

 

 

Live blog fra borgermødet - Mødet bliver samtidig transmitteret som webcast via mobiltelefon  her på siden

 

19.10

- Velkommen til alle engagerede borgere som er mødt frem her i aften.

Med disse ord fra Regionrådsformand Steen Bach Nielsen (A) startede borgermødet i Næstved, hvor næsten 1.400 mennesker fylder salen. Der er altså mødt næsten tre gange så mange mennesker frem som til borgermødet forleden i Roskilde

I timen inden mødet gik mange i fakkeloptog til Næstved hallerne - og flere gav udtryk for at kampen om et sygehus i byen også er en kamp for at sikre udviklingen i hele den sydlige del af regionen.

- En sygehusplan handler ikke bare om mursten og matrikler. Den handler om kvalitet, gode patientforløb og et sammenhængende sundhedssystem, fortsatte  Steen Bach Nielsen

- Der skal naturligvis ikke tages beslutninger på dette mød,e men der kan stilles spørgsmål og vi deltagende politikere vil forsøge at svare på dem

19.30

- Scenariet, hvor hovedsygehuset ligger her i byen, er det eneste rigtige, og vi skal ha bygget et nyt, stort flot sygehus på Øverup banke lige her udenfor Næstved. Det siger byens borgmester Henning Jensen, der også fik tid til at synge for under genopførelsen af den slagsang, som Næstved-borgerne havde sunget under fakkeltoget

- Med en placering her kan 87% af regionens borgere nå frem indenfor en time. De tilsvarende tal er kun 83 i Ringsted, 84 i Køge, 81 i Roskilde, 77 i Slagelse og 69% i Holbæk

19.45

- Det er en erfaren og engageret borgmester, der elsker sin by, som vi hørte her. Beregninger omkring tilgængelighed skal vi nok kigge nærmere på - for din konklusion er overraskende. Det må jeg indrømme, siger Steen Bach Nielsen

19.55

- Vi skal ha de rigtige tal - hvad er det der ligger som forudsætning og beregningsgrundlag for tilgængeligheden? Er det de nuværende veje eller er det kommende veje, som man har regnet på? Det må vi ha klarlagt, siger Flemming Stenild (SF)

- Man siger at det at være regionspolitiker er at stå udenfor indflydelse. Dette møde viser det modsatte, siger Chr. Wedell-Neergaard (C)

- det er værd at erindre at vi tilsluttede os både at bevare mest muligt og samtidig imødekomme kravene fra eksperterne. Vores vision er ikke at opføre et skejby sygehus i Ringsted, siger Flemming Stenild

20.10

- Hovedparten af regionens ældre vil om få år være bosatte i den sydlige del og derfor er det tosset at opføre et sygehus i Køge, siger Michael Rex, DF.

- hvis sygehuset i næstved bliver et nærsygehus mener vi at der skal være nærmedicinske funktioner med senge for at få en velfungerende skadestue, siger Flemming Stenild

- Nu skal vi lige passe på. Vi får altså to nærsygehuse her i regionen, der tilsammen vil råde over kun 33 sengepladser. Der bliver reelt tale om forvoksede lægehuse, siger Michael Rex

20.25

- 50% af lægerne bor i København  og hvis sygehuset kommer til at ligger i Næstved bliver det en kæmpe udfordring at lægerne enten skal flytte til Næstved eller belave sig på lange pendleveje, siger Wedell-Neergaard

- Selvfølgelig skal vi se på hvordan vi skaffer personale, men det ER altså 10-15 år ude i fremtiden og ingen ved hvordan arbejdsstyrken er bosat til en tid, siger Flemming Stenild

Fra salen: I snakker om hvor lang tid det tager for LÆGERNE at komme til sygehuset. Bliver sygehusene ikke bygget for patienternes skyld?

Spørgsmål fra salen - hvorfor er salg af bygninger og arealer ikke regnet med, når man stiller udgifterne til de enkelte sygehusscenarier op mod hinanden

- det er for usikkert hvad de forskellige bygninger og arealer vil kunne indbringe og derfor er de ikke indregnet i scenarierne, svarer Jens Stenbæk

- et hovedsygehus skal være beredt på den værst tænkelige situation og når staten ser argumenter for at lægge beredskabsstyrelsen, der skal rykke ud til katastrofer netop i næstved, må vi da følge de samme argumenter og lægge hovedsygehuset dér, siger Michael Rex

20.38

spørgsmål: Erhvervsdirektøren i Næstved undrer sig over at der ikke er foretaget regionaløkonomiske konsekvensberegninger for de enkelte scenarier.

- Det er meget vanskeligt at vurdere sådanne konsekvenser, siger Knud Munksgaard, (RadV)

- Befolkningen i vores region har det laveste uddannelsesniveau og placeringen af et hovedsygehus skal selfølgelig også forholde sig til regional udvikling, siger Michael Rex

- DEr har været en meget lang proces fra de oprindellige 11 til de nuværende 4 scenarier og der er tale om en proces, der er forbundet med smerte - men det må bære os alle sammen igennem at vi fåt et bedre sundhedsvæsen her i regionen, og når beslutningen ER taget til marts, så må vi tage en drøftelse med de enkelte byer, fo at finde ud af hvordan vi gør deres status bedst mulig, siger Steen Bacn Nielsen

21.00

spørgsmål: er der mulighed for andre scenarier end de fire, der nu er til debat?

- den grundlæggende præmis er fire sygehuse hvraf eet er et hovedsygehus - og nye scenarier SKAL leve op til denne præmis, hvis de skal i betragtning, sger Knud Munksgaard

- De fire er dem, som vi syntes var de bedste, men vi KAN da blive klogere og der KAN komme andre varianter frem, siger Flemming Stenild

- Vi har valgt de fire bedste scenarier, siger Wedell-Neergaard

Anders Bødtger - overlæge på næstved sygehus:

- Jeg bor selv i lyngby og kan forsikre at det ikke er langt at køre frem og tilbage mellem hovedstaden og næstved, hvis man har en spændende arbejdsplads

Spørgsmål: vi har i næstved den største befolkningsstigning i regionen. Skal det ikke tages i betragtning?

- Forskellene i befolkningprognoserne er så små mellem Næstved og Roskilde, at de knapt kan tages i betragtning, siger Knud Munksgaard

21.07

Magnus Heunicke, MF (SocDem)  - er vi 80.000 borgere her i næstved blot borgere i en forstad til København? Jeg mener nej og vi må ha den udvikling her i sydsjælland, som et hovedsygehus kan hjælpe med til. Vi får en omfartsvej her ved Næstved og hvorfor er den ikke med i beregningerne?

Spørgsmål fra salen: ER det reelt på embedsmandsplan besluttet at hovedsygehuset SKAL ligge i Køge?

- Jeg ved ikke om embedsmændene har valgt side, men det vigtige er heller ikke hvad de mener. Det  er hvad vi 41 medlemmer af regionsrådet beslutter den 16. marts, siger Michael Rex

- Vi har IKKE besluttet noget. Der er store plusser og store minusser ved alle fire scenarier og derfor hører vi nøje efter argumenterne, siger Fl. Stenild

Fra salen: Da regionerne blev skabt var der ikke nogen af dem i Køge, der ville være med i vores region. De gik på deres grædende knæ for at komme til at høre under Region Hovedstaden. Og så snakker vi om at give dem vort hovedsygehus!!!

21.30

Dette møde vil føre til at vi nu går hjem og får sat nye undersøgelser i gang - bl.a om regional udvikling, siger Wedell-Neergaard

- Befolkningen her i næstved bakker op om deres sygehus, det kan man se af fremmødet i aften. Vi er værgeløse mod beskyldninger om at beslutningen allerede ER truffet, men I må acceptere og tro på, at det hele først bliver afgjort i den afsluttende fase, afslutter Steen Bach Nielsen

- Tak for i aften