Borger kritiserer kommune efter afslag på førtidspension

En hjerneskadet kvinde fra Næsted stiller sig uforstående over for, at hendes ansøgninger om førtidspension gentagne gange er blevet afvist af kommunen.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Siden 2011 har Gitte Sørensen fra Næstved fået 7 blodpropper.

Hun mener selv, hun skal erklæres egnet til førtidspension, og derfor er hun både forundret og forarget over, at kommunen for anden gang har afvist hendes ansøgninger.

- Jeg er hjerneskadet. Så det giver ingen mening, at jeg skal igennem det her forløb, siger hun.

Ifølge Gitte Sørensen har hun både fysiske og psykiske men efter blodpropperne, og hun føler sig derfor på ingen måde klar til at passe et job.

- Jeg kan ikke håndtere det pres, man bliver udsat for i for eksempel en virksomhed. Jeg har blandt andet taleproblemer, jeg har svært ved at holde balancen, min hukommelse er dårlig, og jeg kan ikke gå ordentligt og slæber højre fod efter mig, siger hun.

Flere fageksperter har gentagne gange vurderet, at Gitte Sørensen er ude af stand til at gå på arbejde. Alligevel fastholder Næstved Kommune deres beslutning. Det mener Gitte Sørensens private socialrådgiver er forrykt.

- Det er uforståeligt for mig, at kommunen synes, at hun skal tilbage på arbejdsmarkedet, for det kan hun på ingen måde, siger Gitte Møller.

Hun understreger, at sagen bør blive taget op til revurdering, da der - ifølge hende - ikke hersker nogen tvivl om, at Gitte Sørensen skal godkendes direkte til førtidspension. 

- Lige præcis i det her tilfælde er det åbenlyst, at borgeren skal have sin ansøgning igennem. Det er formålsløst, hvis hun skal udsættes for flere undersøgelser, siger Gitte Møller.

Det har i dag ikke været muligt at få en udtalelse fra de ansvarlige i Næstved Kommune, men i det seneste afslag på førtidspension bliver det forklaret, at de har afvist Gitte Sørensens ansøgning, fordi de mangler dokumentation for, at hendes arbejdsevne er varigt nedsat.