¨

Betinget fængsel og bøde for unge kvinders fraværssnyd

De tre kvinder fik tre forskellige domme på henholdsvis 20 dages betinget fængsel, 10 dages betinget fængsel og en bøde på 4.000 kroner. Foto: TV ØST

Tre unge kvinder har i dag fået deres dom for at have skaffet sig adgang til det it-system, der registrerer elevernes fravær på Næstved Gymnasium.

Tre unge kvinder har i dag fået deres dom for sidste år at have skaffet sig adgang til det IT-system på Næstved Gymnasium, der registrerer elevernes fravær. Kvinderne var på det tidspunkt elever på skolen.

De tre kvinder har fået tre forskellige domme på henholdsvis 20 dages betinget fængsel, 10 dages betinget fængsel og en bøde på 4.000 kroner.

Det oplyser anklager Anders Kjeldsen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til TV ØST.

Ændrede på fraværsoplysninger

Gymnasieeleverne på 18, 19 og 20 år var anklaget for at have brugt brugeroplysningerne fra en fjerde person – en mand – til at logge ind i fraværssystemet. Mandens sag skal behandles på et senere tidspunkt.

Læs også Tre unge kvinder for retten for snyd med gymnasiefravær

Den 19-årige kvinde var tiltalt for at logge ind i systemet og ændre fraværsoplysningerne for hende selv og en person mere. Det skete to gange, én gang i november og én gang i starten af december i 2015.

Den 20-årige var tiltalt for at skaffe det login, som pigerne brugte til at komme ind i systemet, mens den 18-årige var anklaget for at benyttet sig af loginnet 11 gange – dog uden at ændre i fraværsprocenterne hos hverken sig selv eller andre.

Gymnasiet har nu strammet op på sit IT-system for at undgå lignende sager i fremtiden. 

DE TRE KVINDER VAR TILTALT EFTER STRAFFELOVEN:

  • § 263 a. Med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder straffes den, der uretmæssigt erhvervsmæssigt sælger eller i en videre kreds udbreder en kode eller andet adgangsmiddel til et ikke offentligt tilgængeligt informationssystem, hvortil adgangen er beskyttet med kode eller anden særlig adgangsbegrænsning.

    Stk. 3. På samme måde straffes den, der uretmæssigt skaffer sig eller videregiver en kode eller andet adgangsmiddel som nævnt i stk. 1 til et informationssystem, der behandler følsomme oplysninger, som er omfattet af § 7, stk. 1, eller § 8, stk. 1, i lov om behandling af personoplysninger, om flere personers personlige forhold.
  • § 263. Stk. 2. Med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder straffes den, der uberettiget skaffer sig adgang til en andens oplysninger eller programmer, der er bestemt til at bruges i et informationssystem.

 

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App