¨

Badning frarådes ved Klinteby Strand

Foto: TV ØST

Næstved Kommune advarer mod badning ved Klinteby Strand efter fund af bakterier i vandet.

Den våde sommer i 2011 har fået konsekvenser for badevandet. Den megen regn betød, at urenset spildevand blev ledt ud ved strandene langs Karrebæksminde Bugt. Det betød forhøjet indhold af sygdomsfremkaldende bakterier i de analyser, der blev taget af badevandet. Klinteby Strand har derfor fået klassifikationen ”ringe”, og det betyder, at Næstved Kommune skal fraråde badning ved Klinteby Strand i hele badesæsonen 2012.

”Fra Kommunens side gør vi alt hvad vi kan for at undgå de her situationer,” fortæller Charlotte Weber fra Natur & Vand: ”Med vores nye spildevandsplan vil spildevandet blive betragteligt forbedret over de næste 10 år. Ved klinteby forbedres spildevandsrensningen allerede i år, da 59 ejendomme laver pileanlæg og dermed fjernes spildevandet fra vandløbet, der løber ud til stranden. ”

I sommeren 2012 opsættes skilte ved Næstveds fem badestrande, så de besøgende kan få bedre information om strandene og badevandet. Standene inddeles i 4 klasser: Udmærket, god, tilfredsstillende og ringe. Inddelingen sker på baggrund af de seneste 4 års analyser af badevandet.

Strandenes klasser:

Enø Strand (blå flag): Udmærket

Dragsbjerg Strand: God

Vesterhave Strand: Tilfredsstillende

Bjørnebæk Strand: Tilfredsstillende

Klinteby Strand: Ringe

Man kan løbende følge med i badevandskvaliteten på hjemmesiden http://www.naestved.dk/NaturFriluftsliv/Badevand. På Enø Strand bliver analyseresultaterne desuden hængt op i skabet der står på stranden.

 

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App