Asylansøgeren ville dræbe lejrchefen

Den syriske asylansøger, der i Næstved teltlejr blev lagt i benlås, har truet med at slå lejrchefen ihjel.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Den 34-årige asylan­sø­ger fra Syrien, der blev lagt i ben­lås af lej­r­che­fen og to med­ar­bej­dere på asyl­cen­tret i Næst­ved – hvil­ket førte til bort­vis­ning af lej­rens chef – har truet med at dræbe lej­r­chefen. Det skriver Radio 24syv.

Den 34-årige mand blev i april flyt­tet fra et Røde Kors-center til lej­ren i Næst­ved, fordi han på grund af blandt andet kræn­kende adfærd ikke kunne være i en lejr med kvin­der og børn.

Det fortæller Radio 24syv ud fra en række dokumenter, som de er i besid­delse af.

Det var umiddelbart efter ankomsten til Næst­ved-lejren, at asylansøgeren begyndte at opføre sig tru­ende, frem­går det af med­ar­bej­der­nes ind­be­ret­nin­ger.

Ville slå lejrchefen ihjel med en sten

Det frem­går også af dokumenterne, at to asyl­sø­gere opda­gede, at den 34-årige syri­ske asylan­sø­ger havde fun­det en sten i nærheden af asylcenteret, som han planlagde at “bruge til at slå (lej­r­che­fen, red.) ihjel".

I asyl­cen­trets regi­stre­rin­ger fremgår det, at død­strus­lerne ikke blev meldt til poli­tiet, da de var “sta­dig lige på kan­ten – vi kan sta­dig godt have BB (bebo­e­ren, red) i vores regi.”

Jeg kan bekræfte, at han tru­ede mig på livet og slog ud efter mig, siger den tidligere lejrchef til Radio 24syv.

Trusler mod lejrchefen

Mandag den 2. maj slog asylansøgeren på forskellige civile biler, der holdt parkeret uden­for lej­ren. Han tru­ede med at smadre ruder, og han gav højlydt udtryk for, at han hverken fik “penge eller mad” i lejren.

Efter at have hamret på bilerne, mødte asylansøgeren efter al sand­syn­lig­hed til­fæl­digt lej­r­chefen. Den 34-årige asyl­ansø­ger blev aggres­siv og sagde,  “I will kill you” – “jeg vil dræbe dig” – og han slog kraf­tigt på en stor rude og viste med fagter, at han ville bruge glas­set til at skade lej­r­che­fen.

Tidligere lejrchef bekræfter trusler

Den tidligere lejrchef vil ikke kommentere på asylansøgeren, men han fortæller radio 24syv at han blev truet på livet. Dette resulterede i hændelsen, hvor lejrchefen lagde asylansøgeren i benlås.

- Jeg kan af hen­syn til min tavs­hed­pligt ikke udtale mig om asylan­sø­ge­ren, men jeg kan bekræfte, at han tru­ede mig på livet og slog ud efter mig, hvorpå jeg for­søgte at paci­fi­cere ham ved at sno hans arm. Han var dog meget udadre­a­ge­rende og aggres­siv, og vi lagde ham bag­ef­ter i ben­lås. Jeg mener ikke, at jeg brugte for meget magt, men den magt, der var nød­ven­dig, siger den nu bort­vi­ste lej­r­chef til Radio24syv.