Arena får 4 mio. kr. fra forsyningsselskab

På et pressemøde tirsdag formiddag har NK Forsyning meddelt, at selskabet vil give fire millioner kroner til den nye superarena i Næstved. Arenaen er trængt økonomisk, da det har været svært at finde sponsorer.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Forsyningsselskabet har vedtaget, hvordan selskabets formue på 60 millioner kroner skal bruges.

Fire millioner går til den nye arena i Næstved, som skal indvies i november.

Det er kommet frem på et pressemøde tirsdag morgen.

151027_pressemoede.jpg
Foto: TV ØST

Foto: TV ØST

Arenaen har lidt under manglen på sponsorer, og seneste melding har været, at der mangler 10 millioner kroner til arenaen. 

Læs også: Næstved-arena bliver 20 millioner kroner dyrere

Aktier gav 60 mio.
 
Formuen i NK Forsyning er fremkommet primært ved salg af aktier i SEAS-NVE Transmissionen A/S og SEAS-NVE Strømmen A/S.

Statens opkøb af det overordnede elnet og fusionerne i elbranchen har gjort, at det ikke længere giver mening at eje aktierne. Salget har resulteret i millionerne.

Pengene fordeler sig således:

- 12,5 millioner kroner er afsat til sponsorater, der har til hensigt at ramme bredest muligt i forhold til befolkningen i Næstved kommune. Fire millioner kroner går til en flerårig sponsoraftale med den nye Næstved Arena. Derudover vil der være flerårige sponsorater til de selvejende haller inden for kommunens grænser - i alt er rammen her 2,5 mio. kr.

Der er afsat 1 mio. kr. til bedre lysforhold på stadion.

- 25 mio. kr. er afsat til at sikre høj forsyningssikkerhed inden for el-området og en ny kurvevogn. Investeringerne vil ske over en længere årrække.

- 12 millioner kroner til investeringer, der både har et miljømæssigt sigte og store besparelsespotentialer i anlægsomkostninger. Investeringen forventes at kunne give besparelser for NK-Forsynings forbrugere i al almindelighed og for de direkte berørte forbrugere i særdeleshed. 

- 9 millioner kroner går til grønne og vedvarende energiinvesteringer, som skal sænke CO2 belastningen af miljøet . Det skal også sikre, at selskabet kan blive mere eller mindre selvforsynende med energi til renseanlæg, pumper mm.

- 1,5 mio. kr. er afsat til forhøjet forsyningssikkerhed i forbindelse med indhentning af dataaflæsninger mm fra fjernere områder af forsyningsselskabernes driftsområder – og altså en forbedret mobildatadækning, som også vil kunne komme lokalbefolkningen til gode, der hvor mobildækningen er tynd eller ikke eksisterende.

Penge kan ikke bruges til takstnedsættelse

Forsyningsselskabet skriver i pressemeddelelsen, at pengene ikke kan anvendes til hverken takstnedsættelser i NK-Vand A/S eller NK-Spildevand A/S.

Disse selskaber hører nemlig ind under Vandsektorloven, som siger, at der ikke må blandes likviditet på tværs af selskaber, heller ikke mellem Vand og Spildevandsselskaber.

De skal ifølge NK-Forsyning holdes fuldstændig adskilt i drift og økonomiske henseender.