¨

Afgørelsens time er kommet: Skal folkeskole i Næstved lukke?

Foto: Ida Valsted - TV ØST

Byrådet i Næstved Kommune skal tirsdag aften tage endeligt stilling til, om skolen i Holme-Olstrup skal lukke.

Tirsdag aften skal byrådet i Næstved Kommune endeligt tage stilling til, om skolen i Holme-Olstrup skal lukke.

Ifølge anbefalingen fra Børne- og Skoleudvalget i kommunen skal skolen lukke til sommer næste år. Planen er, at eleverne skal flyttes til afdelingen i Toksværd med en fælles overbygning i Fensmark.

- Der er for få elever. Det er bare ikke grundlag nok for at drive en skole ordentligt, lød det den 4. december fra Lars Hoppe Søe (R), der er udvalgsformand for Børne- og Skoleudvalget.

Har borgmesteren brudt sit løfte?

Det er tredje gang i løbet af få år, at politikerne laver skolestrukturen i Næstved om.

Sidste gang var i 2016, hvor flere skoler stod til at skulle lukke. Det udløste massive protester fra forældrene, og det endte med, at alle matrikler blev bevaret.

I valgkampen for et år siden var borgmester Carsten Rasmussen (S) meget kategorisk, da han på TV ØST blev spurgt, om han ville lukke skoler i denne valgperiode:

- Jeg vil ikke lukke skoler i næste periode. Ikke en eneste matrikel, lød det klare løfte fra borgmesteren i slutningen af oktober sidste år.

I dag siger Carsten Rasmussen: 

- Jeg fik jo ikke opbakning til den politik, jeg stod for - netop ikke at lukke skoler. Det fik jeg ikke mandater nok til. Men jeg kan sagtens forstå, at folk synes, at det ikke er rimeligt, når én står og siger noget. Men når man ikke har flertal, og skal hente sit flertal et andet sted, så har det nogle gange en pris. Og en af priserne var, at vi skulle kigge på skolestrukturen. Og der mener dem, jeg har konstitueret mig sammen med, at det kunne indbefatte, at der skulle lukkes skoler, hvis det var nødvendigt.

SÅDAN SER ANBEFALINGERNE UD:

 • Susåskolen:
  Der gennemføres ingen ændringer.
  ​​​
 • Fladsåskolen:
  Der gennemføres ingen ændringer.
   
 • Lille Næstved Skole:
  Der gennemføres de af budgetforliget vedtagne anlæg.
  Undervisnings- og behandlingsklasserne flyttes ikke til Ll. Næstved, afd. Karrebæk.
   
 • Ellebækskolen:
  0.-3. Klasse på afd. Kildemark (før 0.-4.) pr. august 2019
  4.-9. Klasse på afd. Kalbyris (før 5.-9.) pr. august 2019
  Teknisk Udvalg anmodes om at finde en varig løsning for sikker skolevej i Ellebækskolens distrikt samt løsning af de trafikale problemer på Kildemarksvej.
  Børne- og Skoleudvalget reserverer 100.000 kr. til at understøtte løsningen af de trafikale forhold.
   
 • Kobberbakkeskolen:
  Afd. Uglebro lukkes senest 1. august 2020. Bygningen overdrages til andet kommunalt formål, og der forelægges en sag herom for Børne- og Skoleudvalget.
  Efterfølgende (fra august 2020) vil der være 0.-3. klasse på afd. Sydby.
  Pr. august 2019 er der 6.-9. klasse på afd. Sjølund. 6. klasse bevarer nuværende stamklasse.
  Pr. august 2020 er der 4.-9. klasse på afd. Sjølund.
  X og Y klasser og Verdensklasser bevares på afd. Sjølund.
  Udskolingen indfases fra august 2019 på afd. Sct. Jørgen, som efter indfasning vil være en skole fra 0.-9. klasse i 3 spor.
  SIAA-klasserne (Struktur, Inklusion, Autister og Almenelever) fortsætter og betragtes som et spor. Skoleledelsen beslutter den konkrete placering af SIAA-klasserne. SIAA-klasserne evalueres som planlagt i efteråret 2019, herunder klassestørrelser.
  Undervisnings- og behandlingsklasserne forbliver på skolen og rykkes ikke til Lille Næstved Skole, afd. Karrebæk.
  Nuværende elever på afd. Sct. Jørgen og afd. Sjølund færdiggør deres skoleforløb på henholdsvis Sct. Jørgen og Sjølund. Dette gælder også SIAA klasserne.
   
 • Holmegaardskolen:
  Afd. Holme-Olstrup lukkes pr. august 2019. Eleverne flyttes til Toksværd afdeling. Bygningen overdrages til andet kommunalt formål, og der forelægges en sag herom for Børne- og Skoleudvalget.
  Toksværd forbliver en skole med 0.-6. klasse inklusive eleverne fra afd. Holme-Olstrup.
  Der afsættes et årligt beløb på ca. 600.000 kr. ud af provenuet til at forbedre direkte befordring til og fra udskolingen på Holmegaardskolen. Udvalget forelægges en sag på et kommende møde med forslag til udmøntning.
Se mere

 

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App