Guide: Sådan brænder du heksen sikkert af

Når du arrangerer Sankt Hans-bål, er der flere vigtige sikkerhedsregler, du skal huske. Find de gode råd her.

Tema: Min Sankt Hans 2016
uniE095 Mere om tema
Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

- Vi vil fred her til lands, sankte Hans, sankte Hans.

Sådan synger mange danskere ved bålet sankthansaften, når heksen futtes af den 23. juni. Men det er ikke kun freden, man skal tænke på-  

Det er nemlig vigtigt at placere bålet på sikker afstand af bygninger, let antændelige og bevoksning. Her kan du finde gode råd til et sikkert bål.

Afstandsforhold

 • Du bør sikre dig, at bålet anbringes i en afstand af mindst:
 • 30 meter fra bygninger med hårdt tag
 • 60 meter fra letantændelige markafgrøder
 • 200 meter fra stråtækte huse, nåletræsbevoksning m.v. og brandfarlige oplag.
 • Ved jævn og frisk vind skal du fordoble afstanden til bygninger med hårdt tag. Og ved hård vind må der ikke brændes sankthansbål af.

Opbygning

 • Husk tilladelse fra grundejeren, til at benytte arealet hvor bålet skal placeres.
 • Brug kun træ og evt. haveaffald (grene, kvas og lign.)
 • Sørg for at materialet i dit bål er så tørt som muligt.
 • Byg omhyggeligt bålet op, så det ikke vælter under afbrændingen.
 • Byg et lille bål i bålet (kernen), af sammenkrøllet avis, tørt kvas eller lignende hvor der tændes op

Optænding

 • Brug aldrig benzin, sprit eller lignende ved optænding.
 • Du må ikke tænde bålet hvis det blæser kraftigt (hård vind over 10,8 m/s)
 • Husk dyrene! Du skal sikre dig, at der ikke er dyr der har taget ophold i dit bål.
 • Brug gerne en ukrudtsbrænder eller fakkel til optænding

 

 
 
Foto: Holbæk Kommune

 

Sund fornuft

Den ansvarlige for afbrændingen af Sankt Hans-bålet, bør sørge for at overholde den gældende bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger.

 • At have vand i nærheden til slukning, hvis det skulle blive nødvendigt.
 • At bålet skal slukkes inden man forlader det.
 • Tag affaldet med og ryd op på pladsen inden den forlades.
 • Branden bør foregå så den ikke breder sig, så personer eller andet ikke kommer til skade og at bålet skal være muligt at slukke på en forsvarlig måde.
 • Brug din sunde fornuft når du tænder bål, så det ikke udvikler sig til en reel brand til fare for andre personer eller omgivelser.
 • Lav bålet så det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt og så det kan kontrolleres under hele afbrændingen.
 • Brug optændingsblokke eller briketter til optænding af bålet.
 • Vær opmærksom på bålet og forlad det først, når det er helt slukket.
 • Hold øje med små børn i nærheden af bålet.

Særlig tilladelse 

Afbrænding af Sankt Hans-bål den 23. juni i egen have kræver ikke tilladelse fra brandvæsenet, og skal heller ikke anmeldes. Hvis vejrforholdende gør det særligt farligt at afbrænde, kan brandvæsnet dog udstede afbrændingsforbud.

Hvis du skal have bål på grundejerforeningens grund, skal du huske tilladelse fra grundejerforeningen til at benytte det areal hvor Sankt Hans-bålet skal placeres. Det er som regel grundejerforeningsformanden, der skal give denne tilladelse.

Vær opmærksom på at der kan gælde særlige regler for din grundejerforening. Derudover skal du også være opmærksom på reglerne i husholdningsaffaldsregulativet.

Kilde: Vestsjællands Brandvæsen