Tilsyn påpegede problemer på Tornhøj

Tilsynet på bostedet Tornhøj i Jyderup har flere gange påpeget problemer med personalets faglighed. Blandt andet står ufaglærte for at genoptræne hjerneskadede.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Det er langt fra nyt, at manglende faglært personale på bostedet Tornhøj i Jyderup er et problem. I dag onsdag fortæller både tidligere og nuværende ansatte til TV2 ØST, at ufaglærte har stået for genoptræningen af en alvorligt hjerneskadet beboer, der ellers krævede specialiseret personale.

Men allerede i 2012 slog en tilsynsrapport fra stedet fast, at 'andelen af uddannede fagpersoner burde være større.'

Og sidste år skrev tilsynet, at:

'Det er oplyst, at der på nuværende tidspunkt er 33 % af medarbejderne, der har en formel socialpædagogisk uddannelse. Set i lyset af målgruppens komplekse behov, anbefales det, at der tilføres en betydelig andel faglærte medarbejdere.'

Noget tyder dog på, at det ikke er sket. En nuværende medarbejder, som ikke tør stå frem af frygt for at miste sit job, kritiserer fagligheden i en mail til TV2 ØST:

'Der kommer flere og flere dårlige beboere, mange med sidediagnoser, som personalet ikke er rustet til. Som jeg ser det skal der meget mere uddannet personale til.'

Journalist ansat til genoptræning

Tilsynsrapporterne understøtter den kritik, som både tidligere og nuværende ansatte nu kommer med. Blandt andet blev Fredrik Bondesen ansat som omsorgsmedhjælper på bostedet uden at have nogen erfaring på området. Han var derimod journalist på produktionsselskabet Larm Film, som i samarbejde med TV2 ØST har afdækket problemerne på Tornhøj.

Flere andre tidligere ansatte - herunder Jack Hansen - kritiserer også stedet. Både han og Fredrik Bondesen stod for genoptræningen af den senhjerneskadede Klaus Petersen, og Jack Hansen fortæller, at genoptræningen af ham har været mangelfuld.

- Det var mennesker, som ikke havde nogen baggrundsviden. Klaus bliver ikke udviklet, og han bliver ikke stimuleret med genoptræning, siger Jack Hansen, der selv er uddannet social- og sundhedsassistent, men som ikke har nogen specialiseret erfaring med genoptræning af hjerneskadede.

I Holbæk Kommune erkender socialchef Jan Christensen, at der har været mangel på faglært personale, men tilføjer, at der er gennemført en større udskiftning blandt medarbejderne, og at det i øjeblikket er sådan, at over halvdelen er personalet er faglært.

Læs også: Tornhøj-sagen: Sådan gjorde TV2 ØST