¨

Skærpet tilsyn på bostedet Tornhøj forlænges

Foto: TV ØST

Det skærpede tilsyn på bostedet Tornhøj forlænges i tre måneder, fordi Socialtilsynet savner forbedringer efter den massive kritik af stedet.

Tornhøj skal være under skærpet tilsyn i yderligere tre måneder. Efter de første tre måneders tilsyn af det stærkt kritiserede bosted og daghjem for voksne udviklingshæmmede i Jyderup savner Socialtilsyn Hovedstaden synlige forbedringer i den pædagogiske indsats og løft af ledelsens og medarbejdernes kompetencer. Derfor forlænges det skærpede tilsyn med tre måneder, skriver dagbladet Nordvestnyt torsdag.

LÆS OGSÅ: Bosted får hård kritik af tilsyn
LÆS OGSÅ: Beboer død af rensepinde i mave

Efter to uanmeldte og et anmeldt besøg er konklusionen i den afsluttende rapport klar. Socialtilsyn Hovedstaden anerkender, at Holbæk Kommune og Tornhøj har sat en række tiltag i gang for at forbedre omsorg, pleje, udvikling og dagligdag for de 41 borgere på bostedet og i daghjemmet.

Kun et af seks påbud opfyldt

Men resultaterne lader vente på sig blandt andet på grund af en stor udskiftning i personalegruppen fra mange ikke fag-uddannede til medarbejdere med relevant og faglig uddannelse i forhold til målgruppen.

LÆS OGSÅ: Ufaglærte genoptræner hjerneskadede patienter

Ud af seks påbud er kun et enkelt opfyldt, fire er kun delvist opfyldt og det sjette omkring ledelsens og personalets kompetencer ikke opfyldt efter tilsynets opfattelse. Og indsatsen afspejler generelt ikke et øget kvalitet i den pædagogiske indsats. Der er desuden bekymrende lav sammenhæng i udviklingsplaner og indsats mellem bosted og daghjem.

Fortsætter ufortrødent

Der har været skærpet tilsyn på Tornhøj i tre måneder efter kritik og observationer af omsorg, pleje og drift, hvor især den manglende relevante og faglige uddannelse af personalet i forhold til en meget bred målgruppe gav anledning til bekymring for stedets fremtid.

LÆS OGSÅ: Plaskvåd af tis: Poul Erik må ikke komme på WC om natten

Målgruppen er nu blevet smallere, medarbejdere og ledelse er ved at blive opkvalificeret, andre er blevet fyret eller har selv valgt at forlade stedet, og en handleplan for Tornhøj, nye metoder for at skabe sammenhæng i indsats og udvikling hos de 41 borgere. Men det går for langsomt, fremgår det af rapporten af 4. februar 2015.

- Vi fortsætter ufortrødent. Men både i forvaltningen og på Tornhøj var håbet, at det skærpede tilsyn blev ophævet og erstattet af måske ikke et normalt årligt tilsyn, men et halvårligt som anerkendelse af, vi er på vej, og alle har ydet en enorm indsats for at indarbejde og opfylde og efterleve vores egen handleplan og tilsynets påbud, siger direktør Kenn Thomsen, Holbæk Kommune, til Nordvestnyt.

- Det tager tid at ændre kultur og mentalitet, udskifte personale og ledere, opkvalificere og indarbejde handle- og udviklingsplaner, dokumentation og opfølgning, ændre pædaogogisk praksis og indføre nye metoder. Men vi når det på de næste tre måneder, understreger Pernille Kruse (V), formand for voksenudvalget.

LÆS OGSÅ: Tornhøj-sagen: Sådan gjorde TV2 ØST

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App